Mapa k vášmu úspechu na jednej strane. Vytvorte si Business Model Canvas

Plánovanie vašich podnikateľských aktivít môže niektorým naháňať hrôzu, ale existujú techniky, ako tento stres zmierniť. Jednou z nich je koncept Business Model Canvas, ktorý vám pomôže utriediť myšlienky a nápady do prehľadných slotov.

Autorom metodiky Business Model Canvas sú biznisoví teoretici a podnikatelia Yves Pigneur Alexander Osterwalder. Ich zámerom bolo odstrániť komplikovanosť rozsiahlych biznis modelov a zoštíhliť ich do jedného prehľadného dokumentu, ktorý odpovie na všetky dôležité podnikateľské otázky, ale zároveň sa zmestí na jednu stranu A4. "

Siahodlhé biznisové plány majú často tendenciu zlyhávať", zhrnul podstatu svojho konceptu Osterwalder. Výsledkom je Business Model Canvas, ktorý sa stal odrazovým mostíkom k úspechu mnohých startupov. Používajú ho však aj spoločnosti ako Microsoft, GE alebo Mastercard.

Hlavné výhody Business Model Canvas:

1. Sústredí sa na to podstatné

2. Je jednoduchý, výstižný a praktický

3. Cieli na potreby zákazníkov

4. Znižuje riziko zlyhania

5. Vysvetľuje ako bude biznis zarábať

5. Jeho účinnosť dokázali viaceré štúdie

Pri vypĺňaní Business Model Canvasu sa snažte byť čo najviac úprimný k sebe aj svojim budúcim zákazníkom. Poriadne si premyslite čo sa od vás jednotlivé kolónky „snažia zistiť“ a na otázky si odpovedajte čo najreálnejšie. Navyše vôbec nie je chybou, pokiaľ budete mnohokrát škrtať a prepisovať, práve naopak, váš podnikateľský plán tak bude len dozrievať.

9 hlavných súčastí a návod na ich použitie:

Kľúčové aktivity - Činnosti, vďaka ktorým sa váš biznis stane realitou (Obchod, výroba, komunikácia, marketing...a iné)

Kľúčové zdroje - Zadefinujte všetko, čo budete potrebovať k vykonávaniu kľúčových činností (ľudské zdroje, fyzické zdroje, finančné zdroje duševné zdroje).

Ponúkaná hodnota - popis vašich produktov a služieb. Zamerajte sa najmä na to, akým spôsobom budú riešiť problémy vašich zákazníkov a čo vďaka nim zákazníci získajú. Ideálne je, pokiaľ na trhu ešte neexistuje riešenie, ako je to vaše.

Partneri - Ďalšie subjekty a osoby, ktoré vám pomôžu zrealizovať vaše podnikanie a minimalizovať riziká. Môžu to byť biznis partneri alebo dodávatelia.

Distribučné kanály - Zadefinujte, ako sa váš produkt alebo služba bude dostávať k zákazníkom. Budete ich distribuovať cez kamennú prevádzku, virtuálne alebo franšízou? Distribučné kanály totiž budú ovplyvňovať veľkú časť vašej organizačnej štruktúry.

Zákaznícke segmenty - Rozdeľte svojich zákazníkov do skupín podľa špecifických vlastností, ktoré ich vymedzujú. Keďže zákazník vám prináša zisk, mali by ste jednotlivým skupinám venovať špeciálnu marketingovú pozornosť.

Vzťahy so zákazníkmi - Definujte ako máte v pláne vytvárať dlhodobý vzťah so zákazníkmi. Snažte sa okolo svojho produktu alebo služby vystavať komunitu. Zvážte aké ďalšie produkty a služby k tomu budete potrebovať.

Štruktúra nákladov - Spíšte všetky kľúčové náklady vášho podnikania. Pokiaľ je vaš podnikanie už rozbehnuté, premyslite si či máte v pláne zníženie nákladov alebo vytváranie hodnôt ich zvyšovaním.

Zdroje príjmov - Popíšte ako a za čo vaši zákazníci platia - za využitie služieb, prenájom alebo predplatné?  

Podrobnejší návod, ako pracovať s konceptom Business Model Canvas nájdete v nasledujúcom videu.

 

Samotný Business Model Canvas na stiahnutie nájdete TU.

Autor: Milan Šimák, Komunikačný manažér Slovak Business Agency

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Súvisiace články:

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk