Nový portál pre export a exportéra

Všetko o exporte na jednom mieste

Portál pre exportéra export.slovensko.sk je jediné miesto na internete, ktoré prináša komplexné informácie ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku.

Cieľom vytvorenia portálu pre exportéra je:

  • uľahčiť potenciálnym a existujúcim exportérom orientáciu v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií,
  • priniesť prierezové informácie teritoriálneho a sektorového charakteru,
  • byť kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných informácií zo strany slovenských subjektov.

Projekt tvorby portálu pre exportéra vyplýva z úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 107 z 12. marca 2014. Koordináciou projektu bola ministrom hospodárstva poverená agentúra SARIO, na jeho tvorbe participuje ďalších 11 štátnych inštitúcií a agentúr.