ONLINE S3 otvorená výzva - zmena!

 

Výzva predĺžená do 2. decembra 2016!

 

FAQs

V súvislosti s otvorenou Výzvou sa dňa 17.11.2016 uskutočnil webinar, z ktorého vyplynuli najčastejšie sa vyskytujúce otázky. Pozrieť si ich môžete TU

 

Konzorcium projektu ON-LINE S3, projektu financovaného v rámci programu HORIZONT 2020, vyhlásilo otvorenú výzvu na spoluprácu podieľať sa na kreovaní, dizajnovaní, testovaní a implementácii 

elektronickej platformy (http://www.onlines3.eu/) rozšírenej o panel nástrojov a aplikácií, využiteľných v budúcnosti relevantnými stakeholdrami v rámci celej EÚ, ktoré budú schopné obsluhovať a prevádzkovať Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3).

Cieľom výzvy je výber ďalších dvoch národných alebo regionálnych orgánov zodpovedných za implementáciu RIS3 z členských štátov EÚ, ktoré budú mať, spolu s dezignovanými stakeholdrami, príležitosť spolupracovať so zástupcami konzorcia ONLINE S3 pri príprave dizajnu a implementácii tejto platformy. V súčasnosti sú už vybrané Škótsko a v centrálna oblasť Grécka ako prvé dve pilotné oblasti. Dve ďalšie vzídu z tejto otvorenej výzvy, pričom úspešný žiadateľ získa 98 000 Eur na testovanie nástrojov a aplikácií platformy.

Ďalšie podrobnosti o možnosti zapojiť sa do tejto jedinečnej výzvy nájdete na vyššie uvedenom linku alebo TU. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať TU.

Konzorcium ONLINE S3 sa teší na Váš projekt!

O projekte: Slovak Business Agency od mája 2016 realizuje dvojročný projekt “ONLINE PLATFORM FOR SMART SPECIALISATION POLICY ADVICE (ONLINE – S3), ktorého cieľom je vytvoriť  elektronickú platformu rozšírenú o panel nástrojov, aplikácií a on-line služieb uľahčujúcim a napomáhajúcim národným a regionálnym orgánom v EÚ vypracovať, aktualizovať, vylepšiť a implementovať agendu inteligentnej špecializácie, tzv. RIS3.

 

Leták projektu

Prezentácia projektu

http://www.onlines3.eu/

 

Ďalšie články:

ONLINE S3 SBA sa zapojila do nového projektu