Platba DPH na príležitostných trhoch v Rakúsku

Otázka

Ak slovenská firma, ktorá nie je platcom DPH predáva tovar z vlastnej výroby v Rakúsku na príležitostnej predajnej akcii, napr. na vianočných trhoch, vzniká jej povinnosť platiť DPH v Rakúsku? Ak áno, od akého obratu?

Odpoveď

Dobrý deň,
pokiaľ sa jedná o príležitostný predaj tovaru osobám neregistrovaným pre daň vo svojej krajine, nemáte povinnosť sa registrovať ako platiteľ dane z pridanej hodnoty v Rakúsku.

Podobné články

  • Iné povinnosti pri dodávke služieb zahraničnému odberateľovi má neplatiteľ dane z pridanej hodnoty a iné platiteľ.

  • Od 1. januára 2014 máte povinnosť elektronicky predkladať kontrolný výkaz s podrobnými údajmi o vyhotovených a prijatých faktúrach o dodaní služby alebo tovaru v tuzemsku.

  • Daňová kontrola k vám môže prísť aj bez ohlásenia. Pripravte sa na to, že preverí všetky vaše doklady.

DISKUSIA