Potreba mentoringu v oblasti cestovného ruchu

Slovak Business Agency pripravila dotazník, prostredníctvom ktorého chce získať názor stakeholderov na potrebu mentoringu v oblasti hotelierstva, gastronómie, voľného času a cestovného ruchu (z anglickej skratky HLTT alebo hospitality, leisure, travel and tourism sector).

Dotazník je určený pre všetky zainteresované strany alebo stakeholderov (zamestnancov, manažérov, zamestnávateľov, odborníkov na príslušnú problematiku, učiteľov, školiteľov), ktorí pôsobia v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu. Jeho obsah sa zaoberá otázkami rozvoja organizácií, či zručnosťami a tréningovými programami nevyhnutnými pre rozvoj sektora HLTT, ako aj vytvorením jeho SWOT analýzy.

Do prieskumu je možné zapojiť sa najneskôr do 17.10.2014. Dotazník je dostupný TU.

V dňoch 20.-21.10.2014 bude zároveň za účelom výmeny názorov a diskusie o zistených skutočnostiach prebiehať on-line diskusná skupina (focus group). Do skupiny sú pozvané všetky zainteresované strany alebo stakeholderi. Jej predmetom budú dáta a informácie získané prostredníctvom tohto dotazníka.

Výstupy on-line diskusnej skupiny budú použité aj na účely reportovania v rámci projektu EU Tourism Mentoring, ktorí realizujú partneri z Litvy, Rumunska, Slovenska a Spojeného kráľovstva vďaka podpore Programu celoživotného vzdelávania.

Viac informácií o projekte je dostupných TU.
Dotazník nájdete TU.