Pozývame Vás na online podujatie „Targeting Lost Millennials: Evaluation Challenges and Good Practices

Partneri projektu Lost Millennials Vás pozývajú na prvú panelovú diskusiu zo série podujatí projektu Lost Millennials so zameraním na príklady dobrej praxe a metodologické výzvy v rámci hodnotenia iniciatív a opatrení týkajúcich sa mladých ľudí, najmä z kategórie NEETs.

Cieľom panelovej diskusie je výmena poznatkov a zdieľanie skúseností odborníkov a výskumníkov z oblasti (ne)zamestnanosti mládeže, iniciatív v oblasti zamestnanosti, návrhov aktívnych opatrení trhu práce založených na dôkazoch a hodnotenia dopadov, ako aj identifikovanie kritických metodologických výziev v tejto oblasti.

Podujatie sa usutoční online formou 23.3.2022 so začiatkom 14:00 (CET).

Spíkri:

  • Miroslav Štefánik (Slovenská akadémia vied, SK)
  • Celine Fere (World Bank)
  • Márton Csillag (Budapest Institute, HU)
  • Maciej Jakubowski (Evidence Institute Foundation, PL)

Moderátor podujatia: Tomasz Gajderowicz (Fundacja Evidence Institute)

 

V prípade, že Vás podujatie zaujalo a chcete sa ho zúčastniť, zaregistrujte sa na nasledujúcom linku: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_ly1pUSAnQr-QIA7bXAbV7w

 

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (Projekt je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska pre zamestnanosť mládeže.)