Prihláste sa na mesačnú stáž v Cambridge Innovation Center! Výzva je otvorená!

Výzva na prihlasovanie  otvorená od 11.12.2017 do 26.12.2017

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti a povinných príloh na e-mail: staze@sbagency.sk alebo na adresu Slovak Business Agency, Oddelenie Inkubácie a stáží, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

 

Dokumentácia potrebná k prihláseniu:

  1. Žiadosť,
  2. Projektový zámer žiadateľa
  3. Prezentácia projektu/startupu/nápadu (forma .pdf alebo .ppt, rozsah max 10 slides),
  4. CV vybraných zástupcov žiadateľa, súčasťou ktorého je súhlas so spracovaním osobných údajov 
  5. Vyhlásenie MSP + prehľad o prijatej štátnej pomoci
  6. Ostatné vyhlásenia (vyhlásenie oprávnenosti žiadateľa k projektu a vyhlásenie o kontrole)

Plné znenie výzvy si môžete pozrieť TU.

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR a financovaná zo štátneho rozpočtu.