Rizikový kapitál

Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu.
 
Rizikový kapitál je predovšetkým partnerstvo podnikateľa a investora. Investícia vo forme rizikového kapitálu nie je totiž jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov, ale niekoľkoročný proces súžitia podnikateľského subjektu s investorom rizikového kapitálu. 

Eterus Capital

  • Cieľom je nadobúdanie majoritných a minoritných obchodných podielov a poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, ktoré poskytujú primeraný profil výnosnosti a rizika.

Viac informácií

Fond inovácií a technológií

  • Orientuje sa aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Podporuje najmä oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia.
  • Zároveň podporujú projekty aj od výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí.

http://www.fondfit.sk

 

Podobné články

  • Fond inovácií a technológií, a.s. (FIT) zrealizoval investíciu do sľubného slovenského start-up projektu Datamolino. FIT poskytol finančnú investíciu až do výšky 500 tisíc eur spoločnosti Datamolino, ktorá vyvíja unikátne softvérové riešenie spracovania faktúr pre malé a stredné firmy.