Sociálni podnikatelia predstavili svoje plány pred investormi na Slovensku a v Maďarsku

Sociálni podnikatelia na Slovensku potrebujú zviditeľniť svoje spoločensky prospešné podnikanie a zároveň získať zručnosti, ktoré im pomôžu v ich aktivitách. Počet príležitostí zaujať špecificky práve sociálnych investorov či iné spoločnosti však nie je veľa. Slovak Business Agency a projekt SENSES ponúkli hneď dve, ktoré sa stretli s úspechom.

Social Pitch v Bratislave (9. apríl 2019)

Pitching alebo pitch vystúpenie je forma prezentácie myšlienky, projektu či aktivít vo veľmi krátkom čase, spravidla 3 až 5 minút. Prezentujúci má náročnú úlohu zaujať publikum či porotu podstatnými faktami a zároveň predstaviť zmysluplné plány do budúcnosti, ktoré by chcel financovať. Ide aj o istú formu súťaže, keďže zvyčajne prezentuje niekoľko osôb. Silný príbeh, zaujímavé čísla a hmatateľný dopad aktivít môžu pomôcť „vystúpiť z radu“.

Počas 6 školení zameraných na podnikateľské zručnosti, ktoré Slovak Business Agency pripravila v roku 2018, sa vyprofilovalo 15 sociálnych podnikateľov, ktorí mali záujem prezentovať svoj nápad alebo projekt pred investormi a publikom. SBA v spolupráci so Slavomírom Hruškom z investičnej spoločnosti Investeers  pripravila pre nich poldenný mentoring. Podnikatelia a startupsti tak dostali praktické rady ako sa na krátku prezentáciu pripraviť a zaujať.

Osem projektov nakoniec našlo odvahu a 9. apríla prezentovali svoje podnikanie na podujatí Social Pitch v Bratislave, ktoré moderovala Zuzana Poláčková. Medzi nimi boli aj známejšie značky ako projekt Zmudri – vzdelávacia platforma pre mladých ľudí, spoločnosť sobi.eco vyrábajúca obaly a tašky z recyklovanej textílie a plastov, občianske združenie Free Food, ktoré bojuje proti potravinovému odpadu, ale aj úplne nové ako projekt susedskej výpomoci Požičataj, projekt Free2Go zameraný na poskytovanie informácií o podujatiach, hoteloch a reštauráciách pre zdravotne ťažko postihnutých a znevýhodnené skupiny obyvateľov, spoločnosť Tarmes Ug, ktorá predáva tradičné slovenské výrobky na nemeckom trhu alebo Detské centrum v prírode s terapiou pomocou psov alebo včiel.

Porota zložená zo zástupcov Slovenskej sporiteľne, Sociálnych inovátorovInvesteers posudzovala vystupujúcich v troch oblastiach – prezentácia tímu a projektu, podnikateľský model a stratégia a produkt resp. služba. Zároveň brali ohľad na spoločenský dopad podnikania. Hoci väčšina prezentujúcich sa zúčastnila podobného podujatia po prvý krát, všetci zvládli túto náročnú úlohu profesionálne. Účastníci dostali spätnú väzbu od poroty a zároveň mohli nadviazať kontakt so zástupcami CSR spoločností, ktoré podporujú sociálne projekty.

 

Najlepšie hodnotenie získala Martina Matejíčková z KakawCo+, ktorá dováža nutrične bohaté kakao z Kolumbie, pričom podporuje lokálnych pestovateľov tejto plodiny a to výkupom kakaa za lepšie ceny v porovnaní s trhovými cenami. Viac o jej startupe sa dozviete na www.kakawco+.sk.

Víťazka Social Pitch Martina Matejíčková z KakawCo+ aj jej produkt – chutné a nutrične bohaté kakaové bôby obalené v kakaovom prášku s cukrovou trstinou.

 

Medzinárodné pitching podujatie v Budapešti (5.-7. jún 2019)

KakawCo+ spolu s ďalším sociálnym podnikom TUTO, ktorý vyrába ekologické sáčky a zamestnáva skúsené krajčírky na dôchodku, dostali jedinečnú príležitosť predstaviť svoj podnikateľský plán aj pred medzinárodnou porotou v Budapešti. Medzinárodný pitching bol súčasťou záverečnej konferencie projektu SENSES, počas ktorej bola predstavená stratégia sociálneho podnikanie pre Dunajský región s odporúčaniami pre implementáciu národných politík pre podporu sociálneho podnikania. Martina Matejíčková (KakawCo+), Mirka Ľachká a Alena Mihaly (TUTO ekosáčky) spolu s ďalšími 8 sociálnymi podnikateľmi z Chorvátska, Rakúska, Maďarska a Srbska absolvovali intenzívny poldňový tréning pod vedením štyroch mentorov s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti komunikácie, rozvoja startupov a podnikateľského rastu. V úlohe porotcov resp. investorov sa za Slovensko zúčastnili zástupcovia Slovenskej Sporiteľne (ERSTE) a Sociálnych inovátorov spolu s maďarskými pobočkami UniCredit Bank, Boston Consulting Group, Hiventures a Impact Ventures Zrt.. Po náročnom rozhodovaní poroty boli slávnostne ocenené nasledujúce sociálne podniky v troch kategóriách:

  • Najlepší biznis: podnik Agro Iris so značkou ZADRUGA zo Srbska, ktorý pomáha malým rodinným farmám a to prenájmom spracovateľských strojov a podporou predaja výrobkov v reťazcoch;
  • Najlepšia prezentácia: MTOP - More than one perspective z Rakúska, ktorý prepája vysoko kvalifikovaných utečencov s vhodnými spoločnosťami na rakúskom trhu práce;
  • Najlepší sociálny dopad: sociálne družstvo Humana Nova z Chorvátska, ktoré podporuje zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a iných sociálne vylúčených osôb prostredníctvom výroby a predaja kvalitných a inovatívnych textilných výrobkov z ekologických a recyklovaných tkanín.

Veríme, že to bola pre všetkých zúčastnených cenná skúsenosť a pomôže im v ďalšom v ďalšom rozvoji aktivít. Gratulujeme všetkým za výborne odvedenú prácu a držíme palce v sociálnom podnikaní!

Miroslava Molnár Ľachká z TUTO ekosáčky.

 

Martina Matejíčková z KakawCo+

 

Porota rozhodujte o víťazoch

 

Súťažiace sociálne podniky z 5 krajín

 

                                                 

Účastníci záverečnej konferencie SENSES v Budapešti

 

Aktuality z projektovej činnosti:

Pitching podujatie pre sociálnych podnikateľov - 9. apríl 2019

Úvodná konferencia projektu SENSES v Budapešti

Newsletter projektu SENSES (Január – Máj 2017)

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva vo Viedni

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v regióne Gorejnska, Slovinsko.

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v Českých Budějoviciach

Dialóg pre zlepšenie politík v téme sociálneho podnikania

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní pokračoval kľúčovými témami

Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku

Ste sociálny podnik a chcete mentoring od skúseného podnikateľa? Zaregistrujte sa do databázy