Interreg Europe Projekt „BRESE“ podporuje sociálne podniky na Slovensku a v ďalších európskych krajinách

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 1. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania pod názvom „Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania.“ Účastníkmi podujatia boli zástupcovia ministerstiev, neziskových organizácií, akademickej pôdy, sociálni investori a ďalší, ktorí sa tejto téme venujú. V rámci programu mali všetci príležitosť predstaviť seba, svoju organizáciu a aktivity, ktorým sa  venujú: prečo sa v téme sociálneho podnikania angažujú, čo chcú dosiahnuť a čo v danej téme realizujú.

Na podujatí boli prezentované výzvy sociálneho podnikania na Slovensku a návrhy aktivít, prostredníctvom ktorých by mohol projekt BRESE na identifikované výzvy reagovať.

Návrhom Slovak Business Agency (SBA) je v rámci projektu BRESE viac komunikovať s médiami a podporiť mladých ľudí v téme sociálneho podnikania. SBA zároveň pracuje s myšlienkou rozvinúť sociálne podnikanie v prihraničných regiónoch, kde vidí veľký potenciál v tejto téme.

Účastníci v rámci diskusie prejavili potrebu riešiť otázky súvisiace so štátnou pomocou a sociálnymi podnikmi, s uplatňovaním sociálnych aspektoch vo verejnom obstarávaní  a rovnako by radi zorganizovali medzinárodný výmenný program pre  mladých ľudí.

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúci partner:

  • Euregio Rhine-Waal, Germany

Partneri projektu:

  • HAMAG BICRO, Croatia
  • Ministry of Envonmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
  • Slovak Business Agency, Slovakia
  • University of Latvia, Latvia
  • Rzeszow regional Development Agency, Poland

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/

Súvisiace články: 

BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship)

Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania

 

Kontaktná osoba:

Jarmila Dubrovayová

Tel: +421 2 20 363 173

E-mail: dubrovayova@sbagency.sk