Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia! Výzva je otvorená, prihláste sa!

Otvorili sme výzvu na predkladanie žiadostí o účasť na medzinárodných odborných podujatiach! Ak máte budúci rok v marci alebo v apríli záujem odcestovať na vybrané podujatie, prihláste sa na výzvu do 26.12.2018.

 

Podnikatelia DO 3 ROKOV od založenia:

        

Podnikatelia 3 A VIAC ROKOV od založenia:

 

Prihlásiť sa na výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich e-mailom na sp@npc.sk.

 

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

• Profil MSP do 3 rokov

• Životopis zástupcov žiadateľa, ktorí sa zúčastnia podujatia so Súhlasom na spracovanie osobných údajov

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov do 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Stážového programu.

Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

 

 

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich e-mailom na RPint@npc.sk.

 

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

• Profil MSP 3 a viac rokov

• Životopis zástupcov žiadateľa, ktorí sa zúčastnia podujatia, so Súhlasom na spracovanie osobných údajov

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov od 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Rastového programu.

Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.