Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si stiahnite TU