Aktuality

článkov 1250
 • Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave/máj 2022

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

 • Schválení žiadatelia výzvy Akcelerátor – Akceleruj do sveta biznisu

  V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore – Akceleruj do sveta biznisu. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa Coworking, biznis mentoring, networking a iné.

 • Prvý Newsletter projektu GREEN, programu Erasmus+

  Prečítajte si prvý Newsletter projektu GREEN, programu Erasmus+, ktorý úspešne odštartoval začiatkom tohto roka. Dozviete sa aké sú hlavné ciele projektu, doposiaľ uskutočnené kroky, expertíza partnerov, ako aj budúce výstupy.

 • Záverečná konferencia a stretnutie partnerov projektu INNO INDUSTRY

  Minulý mesiac sa konala záverečná konferencia a stretnutie partnerov medzinárodného projektu INNO INDUSTRY v Slovinsku. Účelom konferencie bolo propagovať výsledky projektu, ktorými sú akčné plány, dobré príklady praxe, dosiahnuté zmeny politík a ďalší kontakt aktérov projektu na medzinárodnej úrovni. Časť konferencie bola zameraná na panelovú diskusiu krokov, ktoré sú potrebné pri digitálnej transformácii priemyslu – prechode na priemysel 4.0.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie.

 • Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

   

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 8.6.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

   

 • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

   

 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 • Medzinárodná konferencia INNO INDUSTRY – POZVÁNKA

  Dňa 26.5.2022 sa uskutoční záverečná konferencia partnerov medzinárodného projektu INNO INDUSTRY za účasti tvorcov a vykonávateľov politík európskych regiónov a iných relevantných inštitúcií. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

 • Plastic Value

  Každý rok sa vyprodukuje približne 25 miliónov ton plastového odpadu a recykláciou nedosahujeme ani tretinu z objemu, ktorý varaciame späť do výrobného cyklu, a tak signifikantne znížili jeho produkciu. Prehodnotenie "ceny" plastov ponúka spôsob, ako riešiť problém plastového odpadu s nižšími emisiami CO2 ako recyklácia. Prehodnotenie "ceny" plastového odpadu na cenný materiálový vstup je možné zúročiť kreativitou a invenčnými schopnosťami.

 • GREEN

  Európske krajiny prehodnocujú svoje uhlíkové a materiálové stopy s prísľubmi ich znižovania prostredníctvom zavádzania udržateľnejších praktík, princípov cirkulárnej ekonomiky, spolupráce a šírenia „zelenej“ iniciatívy na rôznych úrovniach.

 • Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov

  Podľa správy Komisie EÚ „Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ“ z roku 2018, obmedzená spolupráca medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania (HEIs – Higher Education Institutions) a podnikmi významne znižuje relevantnosť študijných programov či uplatnenie sa absolventov na trhu práce a schopnosť univerzít vykonávať účinný výskum.

 • Výsledky výzvy Získajte vstupenky na podujatia v EÚ – Bratislavský kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala formou per rollam k 12.5.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí.

 • Výsledky výzvy Vzdelávacie kurzy v júni 2022 - BA kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 12.5.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.