Aktuality

článkov 1225
 • Okrúhly stôl - ponuka podpory štátu pri spolupráci so zahraničím

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na okrúhly stôl Z regiónov do sveta so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou a predsedom Nitrianskeho  samosprávneho kraja Milanom Belicom. 

 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

   

 • Dlhodobé individuálne poradenstvo – pridelenie podpory Bratislava / január 2022

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

 • Erasmus pre mladých podnikateľov

  31.1.2020 ukončila SBA úspešnú realizáciu dvojročného projektu AROUND ME realizovaného v rámci COSME programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Projekt realizovalo konzorcium partnerov z ôsmich krajín: Bulharska, Portugalska, Litvy, Španielska, Slovenska, Francúzska, Islandu a Grécka.

 • Poradenstvo pre podnikateľky

  Ženy – podnikateľky, skĺbiť rodinu a podnikanie sa dá, to už dávno viete. Niekedy však biznis nejde podľa vašich predstáv. Či už potrebujete svoje podnikanie rozšíriť, zmeniť, alebo udržať, máte možnosť využiť bezplatnú podporu formou krátkodobého poradenstva.

 • Game of Business

  Jednou z hlavných výziev, ktorým naše ekonomiky čelia, je opätovné naštartovanie rastu produktivity a s tým spojená nevyhnutnosť investovania do vedomostí, zručností a schopností. Mali by sa prijať opatrenia s cieľom poskytovať vzdelávanie vyššej kvality a efektívnosti, a tým prispieť k cieľom stratégie Európa 2020, akými sú zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu EÚ prostredníctvom kvalifikovanejšej pracovnej sily.

 • Kto získal miesto v Akcelerátore – Bratislavský kraj

  V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa coworking, biznis mentoring, networking a iné.