Aktuality

článkov 1266
 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

   

 • Dlhodobé individuálne poradenstvo – pridelenie podpory Bratislava / január 2022

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

 • Erasmus pre mladých podnikateľov

  31.1.2020 ukončila SBA úspešnú realizáciu dvojročného projektu AROUND ME realizovaného v rámci COSME programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Projekt realizovalo konzorcium partnerov z ôsmich krajín: Bulharska, Portugalska, Litvy, Španielska, Slovenska, Francúzska, Islandu a Grécka.

 • Poradenstvo pre podnikateľky

  Ženy – podnikateľky, skĺbiť rodinu a podnikanie sa dá, to už dávno viete. Niekedy však biznis nejde podľa vašich predstáv. Či už potrebujete svoje podnikanie rozšíriť, zmeniť, alebo udržať, máte možnosť využiť bezplatnú podporu formou krátkodobého poradenstva.

 • Game of Business

  Jednou z hlavných výziev, ktorým naše ekonomiky čelia, je opätovné naštartovanie rastu produktivity a s tým spojená nevyhnutnosť investovania do vedomostí, zručností a schopností. Mali by sa prijať opatrenia s cieľom poskytovať vzdelávanie vyššej kvality a efektívnosti, a tým prispieť k cieľom stratégie Európa 2020, akými sú zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu EÚ prostredníctvom kvalifikovanejšej pracovnej sily.

 • Kto získal miesto v Akcelerátore – Bratislavský kraj

  V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa coworking, biznis mentoring, networking a iné.

 • Výsledky výzvy Vzdelávacie kurzy vo februári 2022 – BA kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 27.01.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.