Banky by nám za takýchto podmienok nepožičali

 

Mesačník Podnikanie - november 2013

Stavebno-obchodná firma Čech podniká v oblasti výstavy nájomných bytov a snaží sa byť inovatívna. Zameriava sa hlavne na obnovu bytových domov (zateplenie fasád a sanácia balkónov), obnovu a reštaurovanie historických fasád, zateplenie rodinných a administratívnych budov. V súčasnosti pripravujú návrh pasívneho bytového domu. Mikropôžičku od Slovak Business Agency (SBA) čerpali dva krát na nákup technológií a stavebného materiálu.

Kedy ste začali podnikať?
Po skončení vysokej školy v roku 1995.

Čo bolo pre Vás prvotným impulzom k tomu, že ste sa rozhodli podnikať?
Impulzom boli vlastné predstavy o podnikaní, lepší príjem, nadšenie.

S akými najväčšími problémami, prekážkami ste sa stretli v začiatkoch svojho podnikania?
Nedostatok skúseností, veľmi slabá podpora podnikania všeobecne.

Máte nejakú radu pre začínajúceho podnikateľa?
Zober osud do vlastných rúk.

Pomohla Vám banka s financovaním Vášho podnikateľského zámeru?
Skôr nie. Banky nám nechcú pomôcť vtedy, keď ich potrebujeme.

Uveďte koľko krát, kedy a na aký účel ste čerpali mikropôžičku zo Slovak Business Agency (SBA).
Dvakrát. Na nákup technológií a strojného zariadenia. Banky by nám za takýchto podmienok nepožičali (podmienky ručenia, úroky pri zohľadnení rizika).

Boli ste spokojný s produktom mikropôžička? Ak áno, uveďte, čo považujete za pozitívne na mikropôžičke.
Áno. Pozitívom je rýchlosť vybavenia a podmienky ručenia.

Plánujete aj v budúcnosti čerpať mikropôžičku?
Ak to bude potrebné, tak áno.

Váš najväčší úspech alebo niečo, na čo ste veľmi hrdý.
Sme od vzniku stabilná firma. Rastieme pomaly ale isto. Konkurencia nás rešpektuje. Hľadáme voľný priestor na trhu. Snažíme sa myslieť strategicky, inovujeme.

Čím zvláštnym sa, z pohľadu kvality, jedinečnosti, líšia Vaše výrobky, resp. služby od konkurencie?
Tým, že prinášame riešenia, ktoré zákazník hľadá a pripravujeme riešenia, o ktoré bude záujem v najbližšej dobe napr. pasívne domy. Vyvíjame pasívny bytový dom, ktorý by sme chceli v najbližšej dobe aj zrealizovať a ak by sa to podarilo, bol by to prvý bytový dom na Slovensku v pasívnom štandarde. Začali sme sa venovať drevostavbám, keďže predpokladáme zvýšený dopyt po drevostavbách.

Vaše motto
Inovuj, inovuj, inovuj.

http://www.cechbuild.com/

 

Podobné články

DISKUSIA