Branislav Príbojský z Freya Corporation: Úspech príde, len keď makáte a vzdelávate sa

Ambasádormi projektu CORD sa stali zástupcovia úspešných slovenských a maďarských spoločností, ktorých úlohou je zdieľanie svojich skúseností a príkladov dobrej praxe s využitím služieb na podporu podnikania, ale aj zo svojej podnikateľskej činnosti. Jedným z ambasádorov je aj Branislav Príbojský, výkonný riaditeľ spoločnosti Freya Corporation.

Branislav Príbojský vyštudoval Paneurópsku vysokú školu práva. Počas svojej praxe pôsobil na manažérskych pozíciách viacerých spoločností rovnako ako aj na pozícii právnika vo finančnej správe Slovenskej republiky. Niekoľko rokov pôsobil na pozíciách v spoločnostiach, ktoré sa venujú inkorporačným službám s primárnym cielením na zakladanie spoločností v zahraničí. V rámci svojej praxe pomáhal založiť spoločnosti vo viac ako 15tich štátoch v rámci EU a Ázie. Od roku 2017 je spolumajiteľom spoločnosti Freya Corporation s.r.o.

Freya Corporation bola založená v roku 2016 s víziou pomáhať podnikateľom budovať a rozvíjať ich biznis vo všetkých fázach. Poslaním Freya Corporation je podať pomocnú ruku a vyriešiť legislatívne, právne a úradné záležitosti namiesto klienta. Ten sa tak môže naplno venovať svojmu podnikateľskému cieľu a vybudovať silnú značku. Za tri roky pôsobenia pomohla spoločnosť 80 klientom založiť viac ako 200 spoločností v 10 krajinách.

 

Aká je podľa vás najväčšia výhoda podnikania v zahraničí?

Do zahraničia smerujú ľudia svoje podnikanie z niekoľkých dôvodov. Prvým je expanzia na zahraničné trhy, keďže každý podnikateľ sa snaží získať čo najväčší podiel na trhu a čo najväčší výnos. Keď má firma už na začiatku vytvorenú základňu, čiže má office backup, expanzia na zahraničné trhy je už iba nutnosť kopírovania buď predaja alebo marketingu. Tým pádom je pomer nákladov a výnosov markantne vyšší ako napríklad na Slovensku.

Druhým dôvodom je expanzia za účelom rozširovania pôsobnosti, produktového portfólia alebo ponúkanie produktov na zahraničných trhoch. Tretím dôvodom je daňová optimalizácia, keďže Slovensko má jedno z najvyšších zdanení v Európe, po sčítaní dane z príjmov, dane z dividend a ďalších. Ďalším dôvodom je snaha o zmenenú integráciu, pričom mnoho ľudí sa chce odsťahovať do zahraničia, keďže im tam viac vyhovuje klíma, legislatíva, podnikateľské prostredie alebo kultúra a prenesú tam aj svoje podnikateľské aktivity. Mnohí dokonca expandujú takým spôsobom, že slovenské aktivity nechajú organicky zaniknúť a rozšíria svoju pôsobnosť v krajine, kde chcú žiť.

Ako môžu podnikatelia zvýšiť svoje šance na úspešnú expanziu do zahraničia?

Najefektívnejším spôsobom je využívanie firiem, ktoré s tým už majú skúsenosti. Neodporúčam vôbec riešiť veci na vlastnú päsť, keďže mnoho firiem na tom už pohorelo. Takisto ako na Slovensku je možné nájsť dobré a zlé, napríklad účtovné firmy, môže na firmy rôznej kvality natrafiť aj podnikateľ pri vybavovaní expanzie do zahraničia. Najmä, keď vyhľadáva na vlastnú päsť a spolieha sa na metódu pokusu a omylu. Tým, že si nájde firmu, ktorá nemá bohaté skúsenosti s expanziou a dobré partnerské vzťahy napríklad s právnickými kanceláriami v zahraničí, zvyšuje riziko neúspechu. Je tiež dôležité spoznať miestnu kultúru a mentalitu ľudí, spôsob ich nakupovania a uvažovania.

V čom spočíva recept na úspešné podnikanie?

Makať a vzdelávať sa. V biznise je totiž človek odkázaný na vlastné schopnosti a vedomosti. Podnikanie je veľmi premenlivé a pokiaľ človek nedrží krok s najnovším trendami v marketingu, predaji, personalistike, nemá šancu udržať krok s konkurenciou. Ale keďže je nemožné sledovať úplne všetko, je dôležité aj jednotlivé oblasti rozumne outsourcovať. Kľúčové je tiež nezastaviť a nepoľaviť, pretože trh je neúprosný a hrozí riziko, že príde niekto nový, kto váš biznis preskočí. Príkladom je napríklad spoločnosť Nokia, ktorá vyzerala ako neotrasiteľný líder, ale nezvládla prechod na dotykové displeje.

Akú službu na podporu podnikania ste využili?

Využil som možnosť zúčastňovať sa na prednáškach Slovak Business Agency (SBA), ktoré ma profesne posunuli dopredu. V spolupráci s SBA sme organizovali aj prednášky, kde nám SBA pomohla organizačne aj so získavaním návštevníkov. Ja osobne som využil aj pomoc mentorov, ktorí mi boli predstavení napríklad v počas stretnutia v Nitre a ďalšie. Tieto služby by som odporučil aj ďalším záujemcom.

Autor: Milan Šimák (Slovak Business Agency)

 

Súvisiace články:

Projekt CORD mapoval podporné služby pre podnikanie v zahraničí. Prečítajte si výsledky analýzy

Chystáte sa založiť si firmu v zahraničí? Odborník radí, ako sa vyhnúť chybám

Podnikanie v Maďarsku vyhľadáva čoraz viac slovenských firiem. Môžu za to dane aj e-commerce

Natália Gapľovská z Luminia: Do Paríža nás dostal startupový program SBA

Jana Knoppová zo Sensoneo: Aj pomoc od SBA nás dostala na nové trhy v zahraničí

Vedúci partner:

HEPA Hungarian Export Promotion Agency (HU)

Projektoví partneri:

SBA Slovak Business Agency (SVK)

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)

ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)

GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)

UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Slovak Business Agency

Manažérka medzinárodných aktivít

+421 2 20 363 172

gavalcova@sbagency.sk