Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako identifikovať zákazníkov a potenciálny trh

K identifikácii zákazníkov a potenciálneho trhu je potrebné presne pomenovať druh tovaru, výrobky alebo služby, ktoré plánujete svojim zákazníkom ponúkať.

 

Ak už viete čo plánujete na trh umiestniť, skúste si zodpovedať nasledovné tri otázky:

 • Uspokojuje váš tovar, výrobok alebo služba nevyplnenú potrebu?                                                            
 • Bude váš tovar, výrobok alebo vaša služba slúžiť existujúcemu trhu, na ktorom dopyt prekračuje ponuku?                                                                                    
 • Bude váš výrobok alebo vaša služba z hľadiska kvality, výberu, ceny alebo umiestnenia konkurencieschopný?   

Ak chce byť malý podnik úspešný, musí sa jeho majiteľ dobre orientovať na trhu a poznať ho. Za tým účelom ho musí dôkladne analyzovať, čo vyžaduje čas a námahu. Neobávajte sa nemusíte byť vyškoleným štatistikom, aby ste dokázali analyzovať trh a táto analýza nemusí byť nákladná.

Analýzu trhu si predstavte ako zhromažďovanie informácií o potenciálnych zákazníkoch a určenie dopytu po vašom výrobku alebo službe. Čím viac informácií získate, tým väčšie sú vaše šance ovládať časť trhu. Čo je veľmi dôležité, spoznajte trh ešte pred tým, ako investujete čas a peniaze do akéhokoľvek podnikania.

Nasledovné otázky vám pomôžu zozbierať informácie potrebné na analýzu trhu a na zistenie, či sa váš výrobok, tovar alebo vaša služba budú predávať:

 • Poznáte svojich budúcich zákazníkov?
 • Poznáte ich potreby a želania?
 • Viete, kde bývajú?
 • Budú sa vami ponúkaný tovar, výrobky alebo služby kupovať?
 • Budú vaše ceny z hľadiska kvality a hodnoty konkurencieschopné?
 • Bude váš marketingový (propagačný) plán efektívny?   
 • Viete v čom je váš podnik lepší alebo porovnateľný S vašimi konkurentmi?
 • Bude váš podnik vhodne umiestnený pre vašich zákazníkov                                                                               
 • Budú mať vaši klienti možnosti na parkovanie?

 

Autor: Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra (RPIC) Komárno

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Súvisiace články:

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk