Chystáte sa založiť si firmu v zahraničí? Odborník radí, ako sa vyhnúť chybám

Export tovarov a služieb do zahraničia môže podnikom priniesť mnohé výhody a benefity. Úroveň internacionalizácie je však podľa Európskej správy o konkurencieschopnosti z roku 2014 veľmi nízka. Len 14,3 percent malých a stredných podnikov, ktoré sa zameriavajú na výrobu produktov vyváža svoje výrobky do krajín v rámci Európskej únie a iba 9,7 percent z nich exportuje svoj tovar aj mimo hranice EÚ. Jedným z krokov ako úspešne expandovať do zahraničia je aj založenie a úspešné spravovanie firmy v zahraničí.

Založenie a správu spoločnosti v zahraničí ovplyvňuje viacero faktorov, na ktoré sa však podnikatelia môžu dopredu pripraviť. Spýtali sme sa preto odborníka na zakladanie firiem v zahraničí Branislava Príbojského zo spoločnosti Freya Corp, na čo sa majú podnikatelia sústrediť a naopak, čoho sa majú vyvarovať pri zakladaní firmy v Maďarsku.

1. Dôkladná príprava

Na začiatku celého procesu treba myslieť najmä na tri základné veci. Je dôležité si svedomito pripraviť všetky podklady, vybrať správne obchodné meno a výšku základného kapitálu. Tieto tri aspekty sú veľmi dôležité pre rýchly začiatok podnikania bez zbytočných prieťahov zo strany štátnych inštitúcií.

2. Pozor na výber správneho názvu

Maďarské úrady sú pri posudzovaní a kontrole obchodného mena omnoho prísnejšie, ako tie slovenské. Názov spoločnosti by mal byť nezameniteľný s existujúcou spoločnosťou, aj takou, ktorá by mohla mať v budúcnosti v pláne podnikať rovnakom odvetví. V hraničných prípadoch dokonca maďarský obchodný register pri posudzovaní názvu kontroluje aj totožnosť predmetov činnosti novej a vznikajúcej spoločnosti. Pozor si treba dať aj na dĺžku obchodného názvu. Minimálna odporúčaná dĺžka sú tri písmená, avšak ideálne je zvoliť kvôli kontrole existencie názvu minimálne štyri písmená.

3. Čo najpresnejšie definujte predmet podnikania

Nedorozumeniam a prieťahom pri zápise spoločnosti do obchodného registra môžete predísť čo najpresnejším uvedením predmetov činnosti. Na to je potrebné, aby ste si ich nechali vopred dôkladne preložiť. Nezabudnite však ani na podrobný opis toho, ako bude prebiehať vaša podnikateľská činnosť. Niektoré predmety činnosti a ich procesy sa totiž môžu medzi Slovenskom a Maďarskom líšiť, čo môže viesť k zbytočným zdržaniam.

3. Advokát musí reagovať rýchlo

Dôležitou osobou pri zakladaní spoločnosti v zahraničí je advokát. Treba si odsledovať, aby komunikácia aktívne prebiehala do 24 hodín od času, kedy je zaslaná otázka alebo požiadavka. Dôležitá je aj ochota a schopnosť advokáta sprevádzať klienta pri zakladaní spoločnosti na potrebných úradoch.

4. Preverte si sídlo vopred

V Maďarsku je rovnako ako v iných krajín často využívanou možnosťou založenie spoločnosti s virtuálnym sídlom. Poskytujú ich spoločnosti, ktoré vlastnia budovy/adresy, kde je sídlo umiestnené alebo sú oprávnené takéto sídlo poskytnúť. Pri využití ich služieb si však overte viaceré podmienky. Je totiž dôležité, aby daná spoločnosť poskytovala službu preposielania pošty, umiestnenia informačnej tabule s názvom sídla na danej adrese a tiež skenovania prijatých poštových zásielok. Treba mať na zreteli, že maďarská finančná správa nie je povinná posielať doporučené listiny, často ich posiela len obyčajnou poštou  Kvalitu a referencie spoločnosti poskytujúcej sídlo je preto vhodné si overiť vopred a dôkladne.

5. Založenie môžete prenechať špecializovaným firmám

Pokiaľ ste sa rozhodli zveriť založenie spoločnosti v Maďarsku do rúk odborníkom, je na mieste preveriť niektoré základné podmienky. Vyberajte si takú spoločnosť, ktorá má poskytne kontaktnú osobu (zamestnanca) ovládajúcu maďarský jazyk. Predídete tak nedorozumeniam pri preklade a znalosť jazyka je taktiež predpokladom pre ďalšiu pomoc pri rozvoji vášho podnikania (asistencia pri komunikácii s úradmi, vybavenie potrebných licencií, GDPR a ďalšie)

6. Pozor na ručenie majetkom

Podmienkou pri založení spoločnosti v Maďarsku je aj splácanie základného kapitálu. Jednou z možností je vklad formou čestného prehlásenia správcu vkladu, čo zabezpečí advokát pri založení spoločnosti. Pokiaľ však prídu finančné ťažkosti, majiteľ založenej spoločnosti ručí celým svojim majetkom. Druhým, bezpečnejším spôsobom je vklad na bankový účet, vytvorený za týmto účelom. Vložené peniaze je následne možné využiť na účely podnikania.

Autor: Milan Šimák (SBA)

Zdroj foto: Unsplash.com

Súvisiace články:

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 176

Email: gavalcova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk