Cirkulárna ekonomika – vaša cesta pre udržateľné a úspešné podnikanie

Zelená dohoda (tzv. Green Deal) je jeden z najväčších projektov EÚ. Pre podnikateľov predstavuje hrozbu alebo jedinečnú príležitosť. Jedným z hlavných pilierov tejto dohody je práve Cirkulárna ekonomika. Prináša konkurenčnú výhodu, nových zákazníkov a zvyšuje efektivitu.

 

Projekt Circular Regions

Hlavným cieľom projektu je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky v Maďarsku a na Slovensku, s cieľom uľahčiť prechod na cirkulárnu ekonomiku v cezhraničných regiónoch.

 

Ako dosiahneme tento cieľ?

1. Lepším porozumením potenciálu prechodu na cirkulárnu ekonomiku vo vybraných odvetviach v cezhraničnom regióne

2. Vyškolením expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky

3. Vytvorením a sprístupnením služieb podporujúcich prechod na cirkulárnu ekonomiku v regiónoch

 

Čo môžem urobiť dnes, aby som mohol profitovať zajtra?

Prevedieme váš podnik cestou transformácie na cirkulárnu ekonomiku. Prvým krokom je identifikácia vašich potrieb. Následne poskytneme nástroje a konzultantov, ktorí vám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pre jednoduchšiu implementáciu princípov cirkulárnej ekonomiky.

 

Začíname s týmito vybranými sektormi: #potravinárstvo #plastikársky priemysel #stavebníctvo #turizmus

 

Problémy, ktoré riešime

1. nízky počet profesionálov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a ich koncentrácia v hlavných mestách

2. ekonomické aktivity spojené s cirkulárnou ekonomikou majú zvyčajne nízku pridanú hodnotu

 

Partneri projektu

 Vedúci partner

Projektoví partneri

Trvanie projektu:

01.12.2020 – 31.03.2022

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a podporený sumou 182 449,40 eur.