Dotazníkový prieskum o možnostiach žien v krajinách V4 udržať rovnováhu medzi prácou a rodinou

Projekt  “WOMEN, FAMILIES, CAREERS – A CIVIL SOCIETY FORUM IN THE V4 SPIRIT” realizuje do  15.09.2020 elektronický dotazníkový prieskum o možnostiach žien v krajinách V4 udržať rovnováhu medzi prácou a rodinou.

Zaujíma sa, či je v krajinách V4 zabezpečený právny rámec pre zamestnávanie žien a zosúladenie rodinného a pracovného života. Dobré príklady modelov zamestnávania a budovania kariéry žien existujú. Ako však vnímajú ženy v krajinách V4 existenciu a dostupnosť podpory pri zamestnávaní a budovaní kariéry? Vyplnením nižšie uvedeného dotazníka pomôžete identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie intervencie.

Dotazník je zverejnený na webovej stránke projektu: http://visegradwomen.net/page/survey. Po otvorení stránky je potrebné kliknúť na vlajku Slovenska.

Na základe zozbieraných odpovedí je možné vyvodiť závery a načrtnúť špecifické opatrenia pre krajiny V4. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu!

 

Viac informácií

Buďte informovaní a sledujte aktivity projektu:

Facebook

Project website

www.visegradfund.org

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 172

Email: gavalcova@sbagency.sk

Oddelenie medzinárodných kontaktov: mp@sbagency.sk