EkoProfit

EKOProfit alebo Zvyšovanie environmentálneho povedomia v MSP, je spoločnou iniciatívou Slovenska a Rakúska. Jej cieľom je pomôcť MSP zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady.

Prostredníctvom projektu pomáhajú rakúski experti podnikateľom nájsť úspory energie, odpadu, znížiť prevádzkové náklady a zároveň učia, ako šetriť životné prostredie.

Do projektu sa môžu zapojiť firmy z bratislavského a trnavského kraja, ktoré:

  • majú záujem identifikovať možnosti zníženia nákladov, ktoré súvisia so službami v oblasti životného prostredia,
  • nie sú certifikované podľa ISO 14001, ale mali by o takúto certifikáciu záujem.

Projekt EKOProfit Bratislava je určený najmä pre malé a stredné podniky vo výrobnej oblasti a v oblasti služieb, ktoré chcú získať rozsiahly prehľad o možnostiach šetrenia zdrojov a presadiť konkrétne opatrenia. Po zapojení sa do projektu dostanú bezplatné, individuálne poradenstvo a podporu pri zlepšovaní vzťahu k životnému prostrediu, čo bude zároveň viesť k zníženiu prevádzkových nákladov.

Zapojiť sa do projektu môžete cez Registračný formulár.

Projekt napĺňa princíp Zákona o malých a stredných podnikoch číslo 9Podporiť MSP pri chápaní environmentálnych výziev ako príležitostí.

Kontakt

Oľga Némethová
Slovak Business Agency
02/502 44 513