Erasmus pre mladých podnikateľov

31.1.2020 ukončila SBA úspešnú realizáciu dvojročného projektu AROUND ME realizovaného v rámci COSME programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Projekt realizovalo konzorcium partnerov z ôsmich krajín: Bulharska, Portugalska, Litvy, Španielska, Slovenska, Francúzska, Islandu a Grécka.

S cieľom projektu podporiť cezhraničnú mobilitu a výmenu podnikateľských skúseností medzi začínajúcimi a skúsenými podnikateľmi v iných zúčastnených krajinách v Európe, USA, Singapure a Izraeli, SBA ako sprostredkovateľská organizácia v januári 2020 úspešne ukončila poslednú medzinárodnú pracovnú stáž pod záštitou projektu AROUND ME. Celkovo bolo počas projektu úspešne zrealizovaných 15 pracovných stáží, z toho 10 v zahraničí a 5 na Slovensku.

Aj po ukončení projektu radi nasmerujeme záujemcov o účasť na Erasme pre mladých podnikateľov na aktuálne lokálne kontaktné miesta, na ktoré sa môžu v prípade záujmu obrátiť.

Informácie o programe a úspešné podnikateľské príbehy môžete nájsť na webovej stránke programu.

Projekt „Accelerating market growth through entrepreneurial cross-border mobility, networking and support“ (AROUND ME)