INNO INDUSTRY NEWSLETTER 2023

Prečítajte si náš projektový newsletter k výsledkom nadnárodnej a národnej spolupráce, k projektovým aktivitám a opatreniam, ktoré sme realizovali za účelom zlepšenia národných a regionálnych politík v oblasti digitálnej transformácie pomocou inovačných poukážok ako aj zlepšenia systému monitorovania a vyhodnocovania podpory pre klastre, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúru a Úniou klastrov Slovenska.

Prečítajte si newsletter TU