Máš podnikateľský nápad? Vyhraj naň 15 000 eur

Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Hyundai spúšťa iniciatívu, ktorá pomôže mladým európskym manažérom premeniť svoje sny na realitu. Prostredníctvom súťaže Skvelí mladí podnikatelia poskytne spoločnosť Hyundai víťaznému tímu finančnú podporu vo výške 15 000 € na rozvoj podnikateľského zámeru s vysokým potenciálom premeniť ho na skutočné podnikanie.
 
Kto sa môže zapojiť?
 • študenti vysokých škôl a univerzít vo veku 18 – 30 rokov zo Slovenska (účastníci súťaže musia mať minimálne 18 rokov a nie viac ako 30 rokov k 31. 5. 2014);
 • zahraniční študenti študujúci na Slovensku, národné kolo však prebieha v slovenčine;
 • študenti končiacich ročníkov;
 • nápad prihlasujú jednotlivci alebo 2- až 5-členné tímy - študentmi musia byť však všetci členovia súťažného tímu;
 • študenti zapojení do súťaže v minulých ročníkoch okrem víťazného tímu.

Čo získate?

Víťaz národného kola získa 15 000 € investíciu na rozvoj svojho podnikania. Výhra bude hradená postupne v 3 častiach po 5 000 €na základe finančnej správy a bude zdanená podľa platnej legislatívy. Súčasťou balíčka bude tréning, mentoring a medializácia na národnej úrovni.
 
Fázy súťaže:
 
Svoje nápady môžete prihlásiť od 6. februára 2014 do 23. apríla 2014 prostredníctvom online prihlášky.

1. fáza - do 23. 4. 2014 - Prihlasovanie podnikateľských nápadov.
2. fáza - do 5. 5. 2014 - Porota vyberie 5 finalistov, ktorí pripravia 2-minútové prezentačné video o svojom tíme/zámere v angličtine (do 12. 5. 2014).
3.fáza - 15. 5. 2014 - 11:00 - 14:00 - Finále v Bratislave – prezentácia zámeru a interview s porotou a vyhlásenie víťaza.

Ako sa prihlásiť:
 
1. Vyplňte prihlášku a k prihláške priložte váš podnikateľský zámer (maximálne 5 strán vrátane príloh). Dokument by mal obsahovať:
 • Zhrnutie (max. 1 strana), ktoré poskytne základné informácie preukazujúce podnikateľský potenciál, udržateľnosť riešenia, motiváciu a pripravenosť tímu premeniť myšlienku na skutočné podnikanie.
 • Finančný rozpočet (predpokladaný výkaz ziskov a strát, výkaz toku hotovosti (cash-flow) a poznámky) nesmie prekročiť 1 stranu a mal by poskytnúť dostatočné informácie o rastovom a investičnom potenciále.
 • Prílohy, ktoré poskytnú podporné informácie k zhrnutiu a finančnému rozpočtu.
 • Podnikateľský zámer je potrebné priložiť vo formáte PDF a súbor nesmie presiahnuť veľkosť 5 MB.
 • Prihláška aj podnikateľské zámery sú v slovenčine.

2. Vybraní piati finalisti pripravia a pošlú organizátorom link na zverejnené 2-minútové prezentačné video (Video Pitch) v angličtine.

 • Národné finále v Bratislave prebieha v slovenčine a pri posudzovaní tímov nebude do úvahy braná úroveň angličtiny (členovia víťazného tímu nemusia hovoriť anglicky).
 
Hodnotiace kritériá:
 • Podnikateľský potenciál – preukázať, že prezentované riešenie má dostatočný podnikateľský potenciál, ktorý opodstatní investičné úsilie a riziko s tým spojené. Je dôležité ukázať konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť (alebo boli uskutočnené) na to, aby sa zámer stal skutočným podnikaním.
 • Príležitosť pre rast – preukázať, akú má start-up trhovú pozíciu, silu marketingového plánu a ako je podnikanie škálovateľné.
 • Vplyv na komunitu – preukázať, aký vplyv bude mať projekt / podnikanie na komunitu.
 • Finančná výkonnosť – preukázať, ako udržateľné bude riešenie po zavŕšení počiatočného obdobia a rozpočtovať, ako bude využitých 15 000 €, ktoré víťazný tím získa.
 • Inovácie – preukázať, že navrhovaný projekt je inovatívny, vznikol ako súčasť start-up plánu a ukázať, ako sa líši od konkurencie.
Kontakt:
Katarína Palečková
0948 212 905
 
Organizátori súťaže:
 
Partneri súťaže:
 
 
 

Podobné články

 • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

 • 100 000 eur pripravila Európska komisia pre víťazku ceny „Ženy inovátorky 2014“. Chce tak upriamiť pozornosť na podnikateľky, ktoré prinášajú na trh zaujímavé inovácie.

 • Súťaž START FIT, spomedzi viac ako 40 inovatívnych start-up projektov, vyhral projekt bezpilotného lietadla od študentského tímu Anima Technika.

DISKUSIA