Staňte sa inovátorkou roka 2014

100 000 eur pripravila Európska komisia pre víťazku ceny „Ženy inovátorky 2014“. Chce tak upriamiť pozornosť na podnikateľky, ktoré prinášajú na trh zaujímavé inovácie.

Na to, aby ste sa prihlásili musíte spĺňať nasledovné kritériá:

  • byť zakladateľkou alebo spoluzakladateľkou fungujúcej firmy
  • byť občiankou EÚ
  • firma musí byť založená pred 1. januárom 2011
  • získali ste alebo získavate dotácie z EÚ

Európska komisia sa týmto spôsobom snaží zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe väčšieho množstva inovácií, ale aj žien podnikateliek. Prvou cenou je 100 000 eur, druhou 50 000 eur a treťou 25 000 eur.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Súťažiace môžu predkladať svoje žiadosti elektronicky, a to vyplnením formulára, ktorý nájdete aj na stránke súťaže. Uzávierka prihlášok je 15. októbra 2013 o 17:00 h.

Pravidlá súťaže sú stanovené a zverejnené komisiou. Odmenené budú tri ženy, ktoré dosiahli vynikajúce inovácie a priviedli ich na trh.

Viac info, vrátane videí víťaziek z roku 2011.

Podobné články

  • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

  • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

  • Kroky k získaniu mikropôžičky.

DISKUSIA