Súťaž slovenských start-upov vyhral projekt bezpilotného lietadla

Súťaž START FIT, ktorú realizoval Fond inovácií a technológií, a.s. (FIT), pozná svojho víťaza. Spomedzi viac ako 40 inovatívnych start-up projektov zvíťazil projekt bezpilotného lietadla od študentského tímu Anima Technika. Autori tohto riešenia obstáli v konkurencii siedmych ďalších finalistov.

„Súťaž START FIT sa ukázala ako mimoriadne zaujímavá príležitosť pre rôzne tímy, ako zabojovať o investorov pre vlastné inovatívne projekty. Počas trvania súťaže sme sa stretli s mnohými zaujímavými ideami, ale aj hotovými projektmi. Do finále sa prebojovalo spolu 8 tímov, ktoré priniesli množstvo inovatívnych riešení pre bežných ľudí, podnikateľov, alebo aj spoločnosti. Videli sme zaujímavý projekt ekologickej čističky odpadových vôd, smart optických senzorov využiteľných v doprave či stavebníctve, no najviac nás zaujal práve projekt bezpilotného lietadla,“ uviedol podpredseda predstavenstva FIT Rastislav Roško.

V súťažnom finále vybrala odborná porota víťaza po tesnom hlasovaní. Finančnú výhru 3 000 eur a možnosť získania investora na kompletnú realizáciu projektu vyhral študentský tím Anima Technika so svojim projektom bezpilotného lietadla.

„Myšlienka vývoja bezpilotného lietadla vznikla pred šiestimi rokmi,“ uviedol Róbert Schochmann, autor nápadu a zakladateľ tímu Anima Technika. „Na projekte pracujeme popri školských povinnostiach bežne aj 10 hodín denne. Okrem množstva práce sme do projektu vložili aj nemalé vlastné finančné zdroje, preto si výhru v súťaži START FIT veľmi ceníme. V blízkej budúcnosti implementujeme nášmu modelu systém počítačového videnia, ktorý bude schopný rozpoznávať objekty a prípadne pristáť na pohybujúci sa terč. V budúcnosti potom plánujeme pokračovať v zlepšovaní nášho prototypu trikoptéry Trilobite, ktorá priamo nadväzuje na lietadlo Synapse,“ dodal Schochmann.

Okrem hlavného víťaza udelil Fond inovácií a technológií aj osobitnú cenu poroty za spoločensky prínosný nápad tímu GetFarmer, ktorý porotu zaujal aplikáciou pre mobilné zariadenia slúžiacou na bližšie prepojenie slovenských farmárov so zákazníkmi. Fond navyše plánuje individuálne rokovania aj s ostatnými finalistami ohľadom možného poskytnutia finančného grantu na ich projekty v prípade, že dôjde k vzájomnej dohode. FIT na podporu start-upov celkovo rozdelí 4,2 milióna eur.

Cieľom FIT je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov, a to aj začínajúcich (start-upy), a prispieť tak k rozvoju zamestnanosti a hospodárstva ako jednej z foriem prorastovných opatrení, ktoré vládny kabinet schválil 15. mája 2013. Keďže mladí inovátori okrem finančných prostriedkov potrebujú aj mentoring a skúsenosti ľudí z oboru, fond vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a privátneho investora ako minoritného akcionára. Mladým start-upistom budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu a zároveň im budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe.

Prvou iniciatívou v rámci projektu bola práve súťaž START FIT, ktorá vzbudila mimoriadny záujem. „Veľa inovatívnych nápadov nielen u nás, ale aj v rámci celej Európy nebolo nikdy zrealizovaných z dôvodu nedostatku financií, informácií o kontaktoch na investorov, či poskytovateľov financií. Mladí start-upisti pracujú na svojich projektoch popri škole aj viac rokov a vkladajú do nich nemalé financie z vlastných zdrojov. V horšom prípade odchádzajú do zahraničia. Zapojenie sa do projektov FIT bude pre nich finančnou injekciou, posunom od plánov k realite a samozrejme aj motiváciou ostať na Slovensku a podporovať domáce podnikateľské prostredie,“ uviedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Ďalej dodal: „V budúcnosti plánujeme na daný projekt uvoľniť ďalšie finančné prostriedky a to aj v nadväznosti na priority Európskej komisie, ktoré sú uvedené napr. v stratégii Európa 2020, Small Business Act alebo v Akčnom pláne pre podnikanie.“

Podobné články

  • Hľadáte investora pre svoj startup? Chcete sa dozvedieť, čo sa práve deje na trhu slovenských nápadov s domácim kapitálom? Pozývame vás na odborné fórum, kde budete mať možnosť odprezentovať svoj projekt a vypočuť si inšpiratívnu panelovú diskusiu s investormi. Zúčastnite sa odborného fóra s názvom Slovak venture capital forum.

  • Koncom novembra sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská podnikateľská cena 2014", ktoré podporila SBA.

  • Odborná hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov TUKE, priemyselnej sféry, úspešnej startup komunity, potenciálnych investorov a Slovak Business Agency (SBA), ktorá súťaž sponzorsky podporila, hodnotila startupy, ktoré prezentovali svoje biznis plány v Startup Centre TUKE.

DISKUSIA