Mierou nášho úspechu je zákazník

 

Podnikanie apríl 2014

Vedia zabezpečiť váženie snehu na strechách, hasenie vápna, či vyrátať akú silu treba na rozbitie skla vo výplni dverí. Na podnikanie sa dá pozerať aj z úplne odlišného uhla, keď sa ho chopia dvaja vedci z firmy Graviton.

Môže sa vedec stať úspešným podnikateľom? Zdá sa, že obaja majú rozdielnu perspektívu vnímania cesty za úspechom. Vedca motivuje uznanie a budovanie povesti postavenej na tom, čo vie, podnikateľa hlavne profit. Ich predstava, akou by mal podnik dospieť k prosperite, sa odlišuje. V Poprade však existuje jedna z mála firiem na Slovensku, ktorej majiteľom sa už 18 rokov darí spájať vedu a podnikanie.

Firmu Graviton založili dvaja vedci, Jozef Kerdík a Jakub Koščák. Zaoberajú sa meraním fyzikálnych veličín, teploty a elektrickej energie, výrobou váh na mieru. Najkratšie riešenia atypických váh im trvajú 3 dni, tie zložitejšie riešia aj pár rokov. Na otázku, prečo sa pustili práve do takéhoto podnikania, odpovedá Jozef Kerdík: „Bolo to historicky dané. V roku 1989 sme verili v rýchlu možnosť obnovy priemyslu. Poznali sme podmienky podnikov. Aplikácia elektroniky v oblasti váh umožňovala reálne hodnotenie pracovníkov vo výrobe. Ako príklad uvediem, že po zavedení váh klesla produkcia pracovníkov pri ťahaní skleneného vlákna. Váhy boli v poriadku. Údaje však zbieral a vyhodnocoval PC a nie majster, ktorý mohol sem tam nejakej pracovníčke pomôcť k lepšej výplate.“

GRAVITON disponuje silným KNOW-HOW v oblasti vývoja mechatronických systémov. Vývoj je podporený hardwarovými a softwarovými produktmi. Na trhu sú podobné firmy, čo ich teda odlišuje od konkurencie? „Technické výzvy nemajú ohraničenie. Vždy sa dá úloha riešiť rýchlejšie, lacnejšie a lepšie,“  hovorí Kerdík a dodáva: „Naše riešenia sú podložené vlastným vývojom. Aplikácie, ktoré sme predali zákazníkom, sme nikdy neriešili ako platonické. Vždy mali konkrétneho užívateľa. Mierou nášho úspechu, alebo neúspechu je konkrétny zákazník.“

Najväčšie problémy pri podnikaní vidia majitelia GRAVITONU v korupcii a vymožiteľnosti práva, s ktorým majú problémy už od začiatku: „Ak sa niekto rozhodne, že vám nezaplatí, tak znášate všetky dôsledky toho že ste vystavili faktúru (DPH, daň zo zisku až po riešenie ako tento daňový doklad dostať z účtovníctva).“

Jozef Kerdík nepokladá banku za vhodnú inštitúciu, keď potrebujete požičať na začiatku podnikania. Od Slovak Business Agency čerpal v minulom roku mikropôžičku pre je dobrú úrokovú mieru a pomerne rýchlu dostupnosť. Na otázku, čo považuje za svoj najväčší úspech hovorí: „Ťažká otázka. Odľahčím to:  jedna rodina, účet v jednej banke, jedno mobilné číslo. Profesne - predať váhu Japoncom, Nemcom, Angličanom.“

 

http://www.graviton.sk/

DISKUSIA