Playpark Bratislava ponúkne v 3. tréningovej perióde skúsených mentorov a medzinárodný networking

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ - v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Pre koho je Playpark určený

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Čo Playpark ponúka

Playpark Bratislava ponúkne v tretej 6-mesačnej tréningovej perióde (november 2018 – apríl 2019) bezplatne 15 vybraným účastníkom:

  • miesto na sedenie na 6 mesiacov v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke v Chorvátsku
  • mentoring a mnohé iné

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí "Pitching finals" vo Viedni v apríli 2019!

Traja najúspešnejší účastníci dostanú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Podmienky zapojenia sa do programu

Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle v stanovenom termíne aktuálnej výzvy elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom. Následne bude výberovou komisiou programu v určenom termíne vybraných 15 účastníkov tretej periódy.

Povinnosti úspešných uchádzačov Playparku Bratislava

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve v Playparku Bratislava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti. Zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu.  Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu:

  • napísať stručný podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku
  • vytvoriť atraktívne 2-minútové investor pitch video v anglickom jazyku
  • odprezentovať svoj podnikateľský nápad na regionálnej súťaži Playpark Bratislava Pitching Finals aj pred investormi v anglickom jazyku

Komunikačné kanály Playpark Bratislava / CERIecon

Facebooková stránka projektu Playpark Bratislava

Univerzitný technologický inkubátor InQb

Webová stránka projektu CERIecon

Facebooková stránka projektu CERIecon

Mediálni partneri projektu:

Startitup.sk - portál o biznise, technológiách a záujmoch mladých

VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inno.News.blog - portál o inováciách, podnikaní, technológiách, výskume a Horizonte 2020

 

Kontakt na administrátorov projektu:

Martin Menkyna              Miroslav Poláček

Playpark manažér           CERIecon projekt manažér          

+421 915 783 734;         +421 2 20 36 33 73

menkyna@sbagency.sk  polacek@sbagency.sk

 

Partneri:

Mediálni partneri: