Podnikateľské a technologické inkubátory

Všetko o podnikateľských a technologických inkubátoroch  

PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR A TECHNOLOGICKÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA  2/
BIC Banská Bystrica
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica 1
Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
tel.: +421-48-471 64 11
fax: +421-48-471 64 14
e-mail:
biatc@bicbb.sk
www.e-inkubator.sk

INKUBÁTOR BRATISLAVA
RPIC Bratislava
Škultétyho 1
831 04 Bratislava 3
Ing. Jozef Martinovič
tel.: +421-905-283 915
fax: +421-02-572 67 216
e-mail:
jozef.martinovic@tatrareal.sk

Poskytujú sa len nájomné priestory

UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU BRATISLAVA  2/
Pionierska 15
831 02 Bratislava 3
Ing. Lenka Mikulíková
tel: +421-02-492 12 492
fax: +421-02-492 12 499
e-mail:
info@inqb.sk
www.inqb.sk
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR GELNICA
Hlavná 146
056 01 Gelnica
Ladislav Gross
tel.: +421-918-896 566
fax: +421-53-482 25 77
e-mail:
inkubator.gelnica@gmail.com
www.gelnica.sk
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR HANDLOVÁ
Nám. baníkov 5
972 51 Handlová
Ing. Vladislav Horváth
tel.: +421-46-
544 40 13 
fax: +421-46-544 40 13
e-mail:
sekretariat@inkubatorhandlova.sk
www.inkubatorhandlova.sk

KOŠICKÝ VEDECKO-TECHNICKÝ INKUBÁTOR
Floriánska 19
040 01 Košice 12
      

Inkubátor ukončil činnosť

INKUBÁTOR MALACKY
Bernolákova 1A
901 01 Malacky
Ing. Arch. Valentín Magdolen
tel.: +421-34-774 12 83
fax: +421-34-774 12 85
e-mail:
inkubator@inmalacky.sk
www.inmalacky.sk

Inkubátor bol vybudovaný mimo programov NARMSP.

MARTINSKO-FLÁMSKE PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM MARTIN
Flámska 1
036 01 Martin 1

Inkubátor ukončil činnosť

MESTSKÝ INKUBÁTOR MARTIN
MATRA Martin, n.o.
Šoltésovej 105/23 (prevádzka Flámska 1)
036 01 Martin 1
Mgr. Ján Gallo
tel.: +421-43-413 14 31
fax: +421-43-413 24 83
e-mail:
matra@matramartin.sk

NARMSP nedisponuje informáciami o činnosti inkubátora

PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR MOLDAVA NAD BODVOU
Školská 10
045 01 Moldava nad Bodvou
Ing. Eva Paulinská
tel.: +421-55-488 02 20; 055-600 28 00
fax:  +421-55-460 32 21
e-mail:
inkubator@moldava.sk
www.moldava.sk
TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOROVÉ CENTRUM PREŠOV
RPIC Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov 1
Ing. Rastislav Tkáč
tel.: +421-51-756 03 18
fax: +421-51-773 35 52
e-mail:
rpic@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk
TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR PRIEVIDZA  1/, 2/
BIC Prievidza
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza 1
Ing. František Vrták
tel./fax: +421-46-542 67 33
e-mail:
bicpd@bb.telecom.sk

PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR 2. GENERÁCIE (VIRTUÁLNY) RIMAVSKÁ SOBOTA
      

Inkubátor ukončil činnosť 

PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR ROŽŇAVA
RPIC Rožňava
Zakarpatská 19
048 01 Rožňava 1
JUDr. Karol Gogolák
tel.: +421-58-788 06 01
fax: +421-58-788 06 02
e-mail:
inkubator@rpicrv.sk; rpicrv@rpicrv.sk
www.rpicrv.sk
TECHNOLOGICKY INKUBÁTOR INOVATECH SLÁDKOVIČOVO
Fučíkova 460
925 21 Sládkovišovo 1
Ing. Viera Frantová
tel./fax: +421-31-784 01 22
e-mail:
info@inovatech.sk; inovatech@inovatech.sk
www.inovatech.sk
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR SPIŠSKÁ NOVÁ VES  I. a II.

BIC Spišská Nová Ves
Zimná 72 (prevádzka Tehelná 20)
052 01 Spišská Nová Ves 1
tel.: +421-53-417 38 11
fax: +421-53-417 38 16
e-mail:

inkubatorsnv@stonline.sk
www.inkubatorsnv.szm.com
TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR VTP ŽILINA  2/
Univerzitná 25
010 08 Žilina 1
Mgr. Juraj Kavecký
tel.: +421-41-513 14 40
fax: +421-41-565 00 54
e-mail:
vtpzilina@vtpzilina.sk
www.vtpzilina.sk

PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR A PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
TECTUM, n.o.
Biskupická 4
986 01 Fiľakovo
Ing. Ladislav Fehér
tel./fax: +421-47-438 15 65
e-mail:
tectum@tectum.eu.sk
www.tectum.eu.sk
Inkubátor bol vybudovaný mimo programov NARMSP.

 
1/ Inkubátor poskytuje do 15.03.2013 dotované poradenské a vzdelávacie služby pre záujemcov o podnikanie v rámci štátneho programu "
Poradenstvo a vzdelávanie pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom inkubátore.

2/ Inkubátor poskytuje do 15.03.2013 dotované poradenské služby pre malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu  "Schema poradenstva a vzdelavania pre MSP (schéma pomoci de minimis)"O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom inkubátore.