Podnikateľské inovačné centrá

BIC BANSKÁ BYSTRICA 2/
Rudohorská 33
974 01 Banská Bystrica 1
Mgr. Miroslav Šipikal, PhD
tel.: +421-48-471 64 11
fax: +421-48- 471 64 14
e-mail: bicbb@bicbb.sk

www.bicbb.sk
BIC BRATISLAVA
Zochova 5
811 03 Bratislava 1
Ing. Roman Linczényi
tel.: +421-02-54 41 75 15
fax: +421-02-54 41 75 22
e-mail: lindy@bicba.sk

www.bic.sk
BIC KOŠICE
Florianska 19
040 01 Košice 12
Ing. Andrea Hrabovská
tel.: +421-55-625 21 60
fax: +421-55-685 40 53
e-mail: bicke@bicke.sk

www.bicke.sk
BIC PRIEVIDZA   2/, 3/
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza 
Ing. František Vrták 
tel./fax: +421-46-542 67 33
e-mail: bicpd@bb.telecom.sk
BIC SPIŠSKÁ NOVÁ VES  3/
Štefánikovo nám. 1
052 01 Spišská Nová Ves 1
Mgr. Patrik Dluhoš 
tel./fax: +421-53- 417 38 11
fax:       +421-53-417 38 16
e-mail: bicsnv@bicsnv.sk

www.bicsnv.sk
 

1/ Inkubátor pri BIC poskytuje do 15.12.2012 dotované poradenské a vzdelávacie služby pre záujemcov o podnikanie v rámci štátneho programu "Poradenstvo a vzdelávanie pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.12.2012 sa informujte priamo v príslušnom centre a jeho inkubátore.

2/ Inkubátor pri BIC poskytuje do 15.12.2012 dotované poradenské služby pre malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu  "Schéma poradenstva a vzdelávania pre MSP (schéma pomoci de minimis)". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.12.2012, sa informujte priamo v príslušnom centre a jeho inkubátore.

3/ Centrum poskytovalo do 17. februára 2010 úvery pre podnikateľov v rámci Mikropôžičkového programu