Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 2.)

Podnikateľský plán je veľmi dôležitý najmä pre začínajúcich podnikateľov. Dokážete sa vďaka nemu vyvarovať školáckym chybám, váš biznis získa víziu a dokážete sa na neho pozerať z nadhľadu. V nasledujúcom seriály vám ukážeme, ako na písanie efektívneho podnikateľského plánu.

Predstavenie podnikateľa, opis podniku a údaje o žiadateľovi sú v podnikateľskom pláne veľmi dôležité, v tejto časti preto predstavíme podnik a jeho ciele. Opis sa zameria na minulosť podniku (pokiaľ' existoval) a jeho súčasný stav. Predstavenie podniku a podnikateľa by malo obsahovať informácie ako názov podniku, jeho účel, ciele a právnu formu, ale aj dôvody, pre ktoré bol podnik založený.

Napríklad: uvedomenie si chýbajúcej (nedostatočnej) ponuky detského oblečenia, dlhodobá nezamestnanosť a snaha využiť vlastný potenciál formou samozamestnania, ponuka na spoluprácu od už existujúcej spoločnosti a iné... Tento priestor je tiež vhodný na ozrejmenie, odkiaľ' pochádza základná myšlienka, kto sú vlastníci podniku či aký je pôvod kapitálu pre rozbehnutie podnikania.

Označte problém, navrhnite riešenie

Pri opise výrobku alebo služby začíname problémom, ktorý sa má riešiť a návrhom základného riešenia vo forme vlastného výrobku (služby). V opise je potrebné zmieniť sa o dôležitých funkciách, ale nie je potrebné zaoberať sa technickými podrobnosťami. Výrobok (služba) by mal byt' popísaný terminológiou, ktorej čitateľ porozumie.

V opise používame reálne údaje a dokazujeme ich pomocou čísel, prečo je výrobok najlepší a prečo by mal byt' najlacnejší. Ak na ich zdôvodnenie môžeme použiť výsledky nezávislých testov, pričom ich zdroj musíme identifikovať v prílohe. Vhodne volené čísla majú vyššiu vypovedaniu schopnosť, ako celá strana chválospevov.

Autor: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Súvisiace články:

Benefity a prekážky podnikania v zahraničí. Na čo si dávať pozor pri exporte

Mapa k vášmu úspechu na jednej strane. Vytvorte si Business Model Canvas

Pred rozbehnutím podnikania si zodpovedzte dôležitú otázku. V čom spočíva hodnota môjho produktu?

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Partneri projektu CORD:

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk