Pripravili sme príručku BOZP pre živnostníkov

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku BOZP u  živnostníka, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v oblasti BOZP.
 
V jej obsahu nájdete vysvetlené základné pojmy, s ktorými sa stretávate pri BOZP. Sú v nej podrobne rozpísané povinnosti a  požiadavky, ktoré musí živnostník spĺňať podľa povahy jeho práce.