Projekt CORD - „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“

Malé a stredné podniky (MSP), často označované ako opora európskej ekonomiky, zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Keďže väčšina hospodárskeho rozvoja na Slovensku a v Maďarsku je sústredená v mestských oblastiach, systematická podpora podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach, ako aj služby, ktoré uľahčujú cezhraničné operácie nie sú dostatočné. Nižšiu úroveň podpory pociťujú najmä východné regióny a marginalizované skupiny.

Cieľom projektu CORD „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Existujúca úroveň spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sa zvýši prostredníctvom spoločného rozvoja ich služieb. Na základe výsledkov mapovania existujúcich služieb a podpory v tejto oblasti, bude snaha tieto informácie sprístupňovať, a uľahčovať tak podnikateľský štart. Pripravené budú rôzne networkingové podujatia, workshopy, tréningy, k dispozícií budú tiež kontaktné osoby, ktoré v prípade záujmu o podnikanie v tejto oblasti a cezhraničnú aktivitu dokážu poradiť a podať všetky potrebné informácie.

Súčasťou aktivít projektu je aj prenos jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise Europe Network Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potenciálnymi klientmi v Maďarsku. Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na podporu cezhraničných aktivít vo vybraných regiónoch Slovenska.

Ciele projektu sa bude snažiť naplniť medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, na ktoré sa projekt CORD zameriava. Viac informácií o  partneroch projektu môžete nájsť na ich webových stránkach.  

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk