Projekt CORD hľadá biznis ambasádorov. Ich úlohou bude radiť, pomáhať a motivovať

 

Ambasádori budú vybratí z najúspešnejších klientov, ktorí dokážu poskytnúť dôveryhodné informácie o službách partnerov projektu CORD. Vďaka svojim podnikateľským skúsenostiam budú tiež schopní pomáhať, motivovať a mentorovať malé a stredné podniky (MSP), startupy a potenciálnych podnikateľov s dôrazom na ženy podnikateľky.

Partneri projektu CORD “Crossing Bridges with the Help of Ambassadors” zverejňujú výzvu pre ambasádorov pre rok 2019. Hlavným cieľom konceptu ambasádorov je podpora internacionalizácie slovenských a maďarských podnikov s dôrazom na zvýšenie ich efektivity a tým aj zlepšenie ekonomického rozvoja v prihraničnom regióne.

Projekt CORD bol založený s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Výzva zahŕňa podnikateľov z prihraničného regiónu Slovensko-Maďarsko so zapojením ôsmich maďarských a piatich slovenských krajov.

Traja slovenskí a traja maďarskí ambasádori navrhnutí projektovými partnermi budú predstavení na podujatí v Maďarsku.

Projektoví partneri:

·       HEPA Hungarian Export Promotion Agency (HU)

·       Slovak Business Agency (SK)

·       Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SK)

·       Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SK)

·       Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County (HU)

·       Hungarian Women’s Union (HU)

Výzva pre ambasádorov bude otvorená do 31. Marca 2019.

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/CORDProject/

Súvisiace články:

 

Kontakt:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 176

Email: gavalcova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk