RESTART

                                                                                                                           

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli v dôsledku klimatickej krízy, ako aj neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia ovplyvneného globálnou pandémiou, vytvorili príležitosti pre nové a odhalili slabé stránky zavedených podnikov.

 

Podnikatelia a ich zamestnanci čelia nutnosti prispôsobiť sa a vyvíjať sa novým vzniknutým výzvam/príležitostiam, ako je prechod na online alebo zavádzanie inovácií a servitizácia. Klimatická kríza zdôrazňuje veľký význam témy udržateľnosti a miestnych opatrení.

Rozvoj digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity je základným predpokladom pri riešení digitálnej transformácie.

 

Hlavným cieľom projektu RESTART je vyvinúť inovatívne vzdelávacie riešenia a nástroje na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom riešenia potrieb formovaných digitalizáciou a zmenou klímy.

 

Projekt RESTART vyvíja inovatívny obsah odbornej prípravy s cieľom zapáliť podnikateľského ducha, ako aj hĺbkovú vedomostnú základňu potrebnú na udržateľné fungovanie v súčasnom hospodárskom prostredí.

 

RESTART je prispôsobený špecifickým potrebám vybraných cieľových skupín:

 1. Malé a stredné podniky so zameraním na mikropodniky,
 2. Pracovníci a odborníci, ktorí sa potrebujú prispôsobiť rýchlo sa vyvíjajúcim pracovným miestam a funkciám prostredníctvom získania inovatívnych a relevantných zručností a kompetencií
 3. Ekosystém odborného vzdelávania a prípravy v EÚ, ktorý pozostáva z množstva formálnych a neformálnych poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí sa neustále snažia o relevantný a aktuálny obsah a kurzy, ktoré by sprevádzali MSP a pracovnú silu na týchto rýchlo sa vyvíjajúcich trhoch;
 4. Systém podpory podnikania, ktorý je často stále ukotvený v "predpandemických" ekonomických modeloch a potrebuje aktualizovať a modernizovať svoje poskytovanie.

 

Projekt má 4 hlavné výsledky:

 1. Platforma otvorených vzdelávacích zdrojov RESTART
 2. RESTART Inovatívny model podnikania
 3. RESTART Školenia a nástroje
 4. Pozičný dokument RESTART a usmernenia pre začlenenie

 

Projektoví partneri:

 1. Slovak Business Agency, Slovensko (vedúci partner)
 2. Comenius University in Bratislava Faculty of management, Slovensko
 3. Science and Technology Park of the University of Rijeka, Chorvátsko
 4. HÉTFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis, Maďarsko
 5. Italian Development Partners, Taliansko
 6. Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgicko
 7. Internet Web Solutions, Španielsko

 

Projekt sa začal 1. novembra 2021 a skončí sa 31. októbra 2023.

 

Súvisiace odkazy:

Zahájenie projektu RESTART

RESTART OER Platforma je dostupná v angličtine!

Konzorcium partnerov projektu RESTART sa zúčastnilo II. medzinárodného stretnutia v Pescare

Vplyv COVID-19 na MMSP: Koncepčný rámec projektu RESTART

Konzorcium projektu RESTART zorganizovalo úspešné medzinárodné stretnutie v Bruseli s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti podnikania

RESTART tréningy sú dokončené a 7 vzdelávacích modulov je teraz dostupných online v angličtine na RESTART OER Platforme

Projekt RESTART validuje tréningové moduly, ktoré sú teraz k dispozícii v 6 rôznych jazykoch!

Projektový partner STEP RI usporiadal multiplikačné podujatie: "Digitálna transformácia-kde začať"

Projekt RESTART sa blíži ku koncu - prehľad výsledkov

 

 

 

 

Kontakt: 

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: restarteuproject2021@gmail.com.

Všetky aktivity a novinky projektu RESTART môžete sledovať na webovej stránke: www.restartproject.eu alebo na Facebookovej stránke projektu.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.