SharEEN - sharing economy

Zdieľaná ekonomika vytvára nové podnikateľské modely, príležitosti ako i hrozby pre podnikateľov. Platformy na báze spolupráce v súčasnosti dovoľujú jednotlivcom ponúkať rôzne druhy služieb, podporovať zdieľanie majetku a efektívnejšie využívanie zdrojov. Poskytovatelia služieb získajú prístup k flexibilným pracovným podmienkam, novým zdrojom príjmov. Zákazníci využívajúci nový druh služieb profitujú v podobe širšieho spektra dostupných služieb ako i z nízkych cien. Pomocou inovácii, nové modely podnikania majú vplyv na konkurencieschopnosť, rast i vytváranie pracovných miest. Najmä malé a stredné podniky zohrávajú významnú rolu pri dosahovaní cieľov rastu a zamestnanosti.

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu SHAR-EEN je identifikovanie a prepojenie platforiem zdieľanej ekonomiky v oblasti podnikov, výmena skúsenosti so všetkými zainteresovanými stranami.  Cieľovou skupinou aktivít sú  malé a stredné podniky so sídlom v EÚ, ako aj  ďalší aktéri zdieľanej ekonomiky, ktorí by mohli využiť príležitosti, ktoré zdieľaná ekonomika ponúka. S účasťou 8 partnerských organizácií zapojených v sieti Enterprise Europe Network  zo 6 krajín, projekt zahŕňa výmenu skúseností a tým vytvára prostredie pre  lepšie rozvinutie poradenských služieb pre malé a stredné podniky, ako aj vytvorenie synergii medzi regionálnymi platformami.

 

Hlavné aktivity

  • Zmapovať, identifikovať a vybrať európske iniciatívy, malé a stredné podniky, sociálne podniky, podnikateľov ako i potenciálnych podnikateľov s vysokým potenciálom rastu a schopnosť profitovať zo spoločného hospodárstva na základe posúdenia ich potrieb a potenciálnych rizík,
  • prepojiť a nadviazať silnú spoluprácu s existujúcimi alebo novými inováciami založenými na regionálnej, vnútroštátnej i európskej úrovni,
  • organizovať podujatia na diskusiu o rozvoji európskej zdieľanej ekonomiky a najefektívnejších podporných aktivitách.

 

Projektoví partneri

·        ITC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Španielsko)

·        AIN - ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA  (Španielsko)

·        PCCI - PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Bulharsko)

·        SPIN - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SRL (Taliansko)

·        ASTER - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI  (Taliansko)

·        LDF - LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU (Poľsko)

·        ACIF - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DA MADEIRA (Portugalsko)

·        SBA - SLOVAK BUSINESS AGENCY (Slovensko)

 

Viac informácií o projekte SharEEN môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu: http://www.shareen.eu/

 

Kontakt

Slovak Business Agency

Miletičova 23

821 09 Bratislava 2

 

Oľga Némethová

e-mail: nemethova@sbagency.sk

tel: +421 2 20 363 270

www.sbagency.sk