Slovenské firmy inovujú svoje biznis modely, k výrobkom pridávajú aj nové služby. Prečítajte si ich úspešné príbehy.

 

Medzinárodný projekt THINGS+, zameraný na inovácie služieb, ponúka malým a stredným podnikom možnosť zapojiť sa do série bezplatných tréningov a konzultácií na tému servitizácie, ktoré budú vedené vyškoleným odborníkom na zavádzanie metodológie na inováciu služieb.

Pojem servisná inovácia alebo servitizácia, znamená vytváranie doplnkových služieb, ktoré sa nabaľujú na existujúce produkty. Firmám môže takýto prístup priniesť dodatočný príjem v podobe ďalších ziskov od existujúcich zákazníkov a veľmi často aj nových spotrebiteľov a prístup na nové trhy. Servitizovaná ponuka často vyústi do pevnejšieho vzťahu so zákazníkom a stabilnejšieho toku príjmov. Spotrebiteľom takto ponúkané produkty poskytujú pridanú hodnotu vo forme zvýšenej zákazníckej podpory, prístupu ušitého na mieru a zníženia nákladov na údržbu.

Cieľom projektu THINGS+ je umožniť malým a stredným podnikom realizovať rovnaké servitizačné opatrenia ako je tomu u veľkých spoločností so všetkými ich výhodami. Využijú pri tom vlastných zamestnancov, školenia absolvujú v krátkom období 6 mesiacov a s minimálnymi, alebo aj žiadnymi, požiadavkami na financovanie.

Výsledky úspešnej inovácie služieb predstavujú aj nasledujúce firmy:

  • sobi.eco:

Etická a ekologická značka, založená v spolupráci so známym módnym návrhárom, recykluje použité plastové fľaše a staré odevy a vyrába z nich rôzne obaly na notebooky, tablety, fľaše, tašky a i. Výroba je umiestnená v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, kde v chránených dielňach a sociálnych podnikoch, firma zamestnáva sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Počas 4 seminárov vedených naším lektorom sa im podarilo navrhnúť balíčky služieb, pozostávajúcich z produktových a tematických vzdelávacích seminárov, zameraných na textilný priemysel a ekologický prístup. Tieto workshopy budú prebiehať v spolupráci so zainteresovanými firmami, ktoré budú môcť získať personalizované výrobky s vlastným logom. Druhou doplnkovou službou pre zákazníkov je možnosť vrátiť výrobok na konci jeho životnosti a dostať za neho zľavu na ďalší nákup. Vrátený materiál sa tak môže nanovo využiť alebo správne zneškodniť.

„Sme radi, že sme mohli byť súčasťou pilotného programu implementácie služieb do výrobnej spoločnosti. Ako mladá organizácia si vážime pomoc odborníkov v tejto oblasti. Niektoré problémy si vyžadujú viac času na dokončenie, ale je užitočné mať stratégiu pre nasledujúce roky a nastaviť všetko na to, aby sme sa vydali správnym smerom.“

  • nosha:

Značka nosha ako jediná vyrába kompostovateľné školské tašky, ktoré spĺňajú najprísnejšie ergonomické a ekologické kritéria. Tašky sa šijú na Slovensku v chránenej dielni a všetky materiály a komponenty pochádzajú z EÚ. V prípade, že je tašku nutné opraviť (napr. pokazený zips), zákazník dostane dočasne novú tašku, ktorú môže používať kým oprava nebude hotová. Po absolvovaní vzdelávacieho programu v rámci projektu THINGS+ prišla značka s novou myšlienkou servitizácie spojenou s údržbou tašiek. Jej ambíciou je impregnovať školské tašky a priebežne ich servisovať, čo v praxi znamená, že po určitom čase bude môcť zákazník priniesť tašku na kontrolu a budú na nej vykonané potrebné opravy a už spomínaná úprava na dosiahnutie vodeodolnosti. Nosha plánuje ponúkať aj predĺženú záruku a systém spätného odberu vyradených tašiek za účelom recyklácie.

„Od svojho založenia sme uvažovali o predĺžení fázy používania našich výrobkov opravami, údržbou a regeneráciou výrobkov po dobe životnosti. Vďaka tomuto projektu sa naše nápady mohli stať skutočnosťou. Po dokončení niekoľkých detailov sme pripravení zákazníkom predstaviť našu inováciu služieb.“

 

  • MicroStep – HDO:

Spoločnosť poskytuje riešenia v oblasti vývoja hardvéru a aplikácií pre prevádzku systémov na podporu obchodovania s elektrinou a plynom, informačných systémov pre zákazníkov, riadenia spotreby elektrickej energie a priemyselnej automatizácie. Súčasný obchodný model sa zameriava na priamy predaj hardvérového riešenia s obmedzenou ponukou služieb. Zákazník sa stáva vlastníkom technológie a od tejto chvíle kontakt B2C zvyčajne končí. MicroStep-HDO sa však pripojil k vzdelávaciemu programu THINGS+ s už preddefinovaným konceptom servisu a ambíciou otestovať nový nápad a premeniť ho na skutočnosť. V reakcii na potreby zákazníkov a vývoj trhu, by spoločnosť chcela ponechať svoje výrobky vo vlastných rukách a aplikovať najvyšší stupeň servitizačného modelu – „produkt ako služba“. To znamená, že technológia bude vlastnená spoločnosťou a zákazník zaplatí počiatočnú sumu za prenájom, inštaláciu hardvéru a pravidelné splátky s nepretržitou servisnou podporou.

„Workshop splnil naše očakávania. Získali sme transparentnú a dobre zrozumiteľnú metodológiu servisu, ktorú plánujeme na aktualizáciu a vývoj nášho portfólia.“

Projekt THINGS+ otvára novú výzvu na zapojenie sa do tréningové programu pre výrobné malé a stredné podniky. Viac informácií TU