Startupisti, poďte s nami na medzinárodné podujatie IoT ASIA 2018!

Slovak Business Agency v spolupráci so Singapursko-Stredoeurópskou Obchodnou komorou vyhlasuje výzvu na medzinárodné podujatie IoT ASIA 2018 INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE ON THE INTERNET OF THINGS TRANSFORMING BUSINESS, GOVERNMENT AND SOCIETY, ktoré sa uskutoční dňoch 21. – 22. marca 2018 v Singapure. Startupy primárne zamerané na Internet of Things (IoT), Industrial (IIoT), IoT Data Analytics, Smart Cities alebo Technology sa môžu do výzvy zapojiť v rámci iniciatívy Startup Sharks Programu a Schémy na podporu startupov 2017-2020.

 

IoT ASIA 2018 je unikátna medzinárodná konferencia, ktorá každoročne mapuje IoT riešenia z celého sveta, najmä však Ázie a prináša absolútne novinky z tejto oblasti. Kľúčovými témami sú Smart cities a Internet of Things (IoT). Prihlásených je viac ako 500 technologických riešení a produktov, 100+ prednášajúcich, 30 + networkingových a interaktívnych hodín a 25+ technologických seminárov. Podujatie je platformou pre B2B stretnutia, ponúka množstvo obchodných príležitostí a informácií o najaktuálnejších technologických trendoch. Viac informácii TU

Organizátori podujatia Singapore Industrial Automation Association (SIAA) a SingEx Exhibitions vytvorili unikátne dvojdňové podujatie, pričom prvý deň je zameraný na Smart Cities a druhý deň na Industrial IoT.

 

Program podujatia:

21 March 2018 - Smart Cities Focus Day

Track 1: Government and enterprise projects, comparative case studies and highlights of solutions at city and regional levels

Track 2: Insights on end-user services development dimensions and eco-system engagement

Track 3: Technical Track offering deeper understanding of components comprising the IoT stack

 

22 March 2018 - Industrial IoT Focus Day

Track 1: Regional and international government and industry initiatives, highlights of key developments

Track 2: Capability Development perspectives for industry, practical and test-bedding initiatives

Track 3: Technical Track offering deeper understanding of components comprising the IoT stack

 

What’s back by popular demand

▪ Even more workshops across both days – on AI, Blockchain Applications, Design Approaches     and others

▪ Early morning Analyst Breakfast Meetings on 22 March 2018

 

Viac detailných informácií o programe podujatia môžete nájsť na stránke: http://www.internetofthingsasia.com/programme

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac päť rokov);
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak;
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec).

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

1.     Žiadosť o poskytnutie podpory,

2.     CV žiadateľa,

3.     Prezentácia projektu/startupu/nápadu,

4.     Prihláška fyzickej osoby,

5.     Osobné údaje žiadateľa,

6.     Vyhlásenie fyzickej osoby,

7.     Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť Žiadosť a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ:

1.        Žiadosť,

2.        Prihláška,

3.        CV zástupcov žiadateľa, 

4.        CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa, 

5.        Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa, 

6.        Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 

7.        Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku, 

8.        Údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,

9.        Vyhlásenie za účelom kontroly,

10.     Vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k  projektu/nápadu,

11.     Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),

12.     Vyhlásenie MSP,

13.     Prehľad o prijatej pomoci.

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

 

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

 • Spiatočnú letenku do Singapuru
 • ubytovanie v mieste podujatia
 • vstup na podujatie

 

Termín zaslania prihlášok do: 31.12. 2017

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Viac informácií o prihlásení sa do výzvy

pre fyzické osoby - nepodnikateľov: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-a-domace-podujatia-v-ramci-iniciativy-startup-sharks#.WczzLmi0NaT

a pre podnikateľov: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-alebo-domace-podujatia-v-ramci-komponentu-1-schemy-na-podporu#.WczzPGi0NaR

 

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk

The mission of the Singapore – Central European Chamber of Commerce (SCECHAM) is to assist in the general promotion and development of mutual business relations between Republic of Singapore and Central European region and at the same time to promote mutual cultural contacts between them.

SCECHAM focuses on establishing and expanding contacts between businesses of both sites, on providing comprehensive information services and on specialist assistance in the conclusion of business contracts. Our scope is individual business person or SME looking for investment opportunity or trade partner.

Members of the SCECHAM will be provided with:

 • Opportunity to access a database of Executives, Entrepreneurs and Individuals representing Singapore and Central European industry, creating a valuable base for Networking.
 • Opportunity to promote your business and products amongst potential partners.
 • Direct assistance and help in obtaining useful information, contacts, solutions for your business abroad
 • Actual economic information
 • Opportunity to attend forums, meetings, and events organized by chambers of commerce or another networking legal entities