Startupy prezentovali svoje biznis plány

Dňa 21.11.2014, sa uskutočnilo „Vyhodnotenie 1. predinkubačného šesťmesačného pobytu startupov umiestnených v Startup Centre TUKE“. Startupy prezentovali svoje biznis plány pred odbornou hodnotiacou komisiou, zloženou zo zástupcov TUKE, priemyselnej sféry, úspešnej startup komunity, potenciálnych investorov, ale aj Slovak Business Agency (SBA), ktorá súťaž sponzorsky podporila.

Všetci si spoločne vypočuli motivačné vystúpenie Ing. Ivana Klimeka, PhD., absolventa TUKE, ktorý zastupoval medzinárodne úspešný startup Excalibur. Vo svojom vystúpení sa zameral na odovzdanie svojich osobných skúseností na startup scéne s dôrazom na motiváciu prekonávať možné prekážky, s ktorými každý startup príde do kontaktu. Následne si hodnotiaca komisia vypočula prezentáciu Biznis plánov jednotlivých startupov v poradí: App@Eat, Galileo, getFarmer, SchoolTab, Virtuálna prehliadka TUKE. Každý startup mal na prezentáciu svojho Biznis plánu a pokroku v rámci šesťmesačného predinkubačného  pobytu v Startup Centre TUKE časový limit 15 minút, po ktorom nasledovala 15 minútová diskusia pozostávajúca z odborných otázok členov hodnotiacej komisie. Hodnotili sa najmä: prínos pre trh, schopnosť tímu zvládnuť vstup na trh, prieskum trhu a zákazníkov, analýza konkurencie, analýza príjmov/nákladov. Po prezentovaní všetkých startupov hodnotiaca komisia pristúpila k samotnému Vyhodnoteniu biznis potenciálu jednotlivých startupov a odporúčaniu posunúť/neposunúť startup do ďalšej inkubačnej fázy v rámci Startup Centra TUKE za dohodnutých podmienok.

Komisia odporučila na zaradenie do Technologického inkubátora TUKE nasledovné startupy:

1. startup Galileo - zaoberá sa vývojom modulárneho hardvéru určeného pre všetky odvetvia pracujúce s vysoko kvalitným a mnoho kanálovým audiom. Zariadenie je určené primárne na smerovanie, prepájanie, úpravu a prenos audia v maximálnej kvalite 384 kHz a rozlíšení 24 bitov, ktoré je realizované pokročilými hardvérovými technológiami. Riešenie dokáže dokonale pokryť požiadavky rádio staníc, televíznych staníc, nahrávacích štúdií, živých koncertov či koncertných a kongresových hál.

2. startup App@Eat - softvérové riešenie pre reštaurácie a návštevníkov, z ktorého ťažia obe strany. Návštevníci si budú vyberať z ponuky reštaurácie rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne pohodlnejšie. Reštaurácie ušetria pracovnú silu, získajú prehľad o svojich klientoch a urýchlia obsluhovanie. Zákazník pomocou svojho smartfónu má k dispozícií digitálny jedálny lístok, prehľad o hodnotení chodov, pokiaľ si nie je istý svojim výberom, vie sa orientovať pomocou hodnotenia a odporúčania predchádzajúcich zákazníkov. Riešenie zefektívni zadávanie objednávok, zlepší komunikáciu medzi zákazníkom a obsluhou, resp. kuchyňou, zjednoduší  rezerváciu stola priamo zo smartfónu. Aplikácia zobrazuje obsadenosť zariadenia v reálnom čase.

Do budúcnosti je predpoklad, že s uvedenými  startupmi budú uzatvorené individuálne zmluvy špecifikujúce ich nové pôsobenie vo vznikajúcom Technologickom inkubátore TUKE za vopred dohodnutých podmienok.

Podobné články

  • Hľadáte investora pre svoj startup? Chcete sa dozvedieť, čo sa práve deje na trhu slovenských nápadov s domácim kapitálom? Pozývame vás na odborné fórum, kde budete mať možnosť odprezentovať svoj projekt a vypočuť si inšpiratívnu panelovú diskusiu s investormi. Zúčastnite sa odborného fóra s názvom Slovak venture capital forum.

  • Koncom novembra sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská podnikateľská cena 2014", ktoré podporila SBA.

  • Mladé tímy si prevzali ceny StartupAwards.sk 2014. Najviac zaujal projekt prenosného pasívneho domčeka.