TwinEntrepreneurs

Slovak Business Agency v spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov Slovenska realizuje projekt TwinEntrepreneurs. Projekt je zameraný na zlepšenie zručností a schopností startupistov preraziť, umožniť im spoluprácu so zahraničnými partnermi, výmenu know-how a skúseností.

Projekt napĺňa princíp Zákona o malých a stredných podnikoch číslo 1Vytvoriť prostredie, v ktorom je podnikanie docenené. 

Prehľad momentálne prebiehajúcich aktivít je dostupný na webovej stránke projektu http://www.twinentrepreneurs.eu/sk/project.

Kontakt

Miroslav Poláček
Slovak Business Agency
02/50 24 45 39    
polacek@sbagency.sk

Články o projekte