Výzva na mentorov/mentorky z oblasti cestovného ruchu

Vlastníte ubytovacie zariadenie, vediete cestovnú kanceláriu alebo jednoducho pracujete v oblasti turizmu? Máte záujem odovzdať svoje skúsenosti a rady tým, ktorí to potrebujú? Zapojte sa do nového projektu Slovak Business Agency zameraného na mentoring v oblasti cestovného ruchu! Získajte nové kontakty, zviditeľnite svoju firmu a obohaťte sa o znalosti expertov z Veľkej Británie!

Slovak Business Agency vyhlasuje výzvu na mentorov/mentorky z oblasti cestovného ruchu v rámci nového medzinárodného projektu EU Tourism Mentoring.

Cieľom projektu, schváleného v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – podprogram prenos inovácií, je podpora cestovného ruchu prostredníctvom mentoringu. Spoločne s partnermi z Veľkej Británie, Rumunska a Litvy SBA nadviaže na výsledky z úspešne realizovaných aktivít ukončeného projektu Partnerstvo pre cestovný ruchu, bude rozvíjať pravidlá a štandardy pre mentoring v oblasti cestovného ruchu a týmto podporovať jedno z najdôležitejších hospodárskych odvetví na Slovensku.

Cestovný ruch má vo všetkých partnerských krajinách projektu veľmi vysoký potenciál. Napriek tomu, Slovensko, Rumunsko i Litva postráda kvalitu poskytovaných služieb, chýba tiež akákoľvek štruktúra a možnosti profesionálneho rozvoja.

O čo v projekte ide?

Ambíciou projektu je preto vytvoriť štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

Mentoring - vzájomné učenie sa a zdieľanie skúseností - patrí v súčasnosti medzi najsilnejšie nástroje kariérneho rozvoja. Práve touto metódou chcú projektoví partneri rozvinúť kapacity v rámci Slovenska, Rumunska a Litvy a naučiť tak manažérov i pracovníkov v cestovnom ruchu poskytovať lepšie služby svojim klientom. Neváhajte, hľadáme kandidátov na mentorov z oblasti cestovného ruchu.

Zapojte sa! Veď „odborné vedenie môže napomôcť rozvinúť Vaše schopnosti, zlepšiť Váš výkon a maximalizovať Váš potenciál“!

Kritéria výberu kandidátov na mentorov v odvetví cestovného ruchu:

 • minimálne päť rokov praxe v odvetví ako vlastník, správca alebo vedúci pracovník
 • ochota podeliť sa o svoje vedomosti, skúsenosti a know - how
 • merateľné úspechy vo svojom profesijnom i osobnom živote
 • vodcovské schopnosti
 • dôveryhodnosť, empatia a chápavosť
 • prehľad a expertíza týkajúce sa odvetvia cestovného ruchu
 • ochota venovať svoj čas rozvoju ostatných
 • schopnosť vybudovať si rešpekt u ostatných
 • skúsenosti s mentoringom výhodou

Prečo sa stať mentorom alebo čo môžem získať zapojením sa do projektu?

 • tri bezplatné dvojdňové workshopy vedené expertmi z Veľkej Británie o mentorských technikách v zúčastnených partnerských krajinách EÚ
 • výmena dobrých skúseností medzi partnermi  zo zúčastnených krajín
 • medzinárodný certifikát z oblasti mentoringu
 • osobnostný rozvoj a rozšírenie nových obzorov
 • získanie nových kontaktov a zručností
 • public relations pre podnik

TERMÍN  PODANIA PRIHLÁŠKY: 23. MÁJA 2014

Kontakt
Slovak Business Agency
Sidónia Gregová
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
gregova@sbagency.sk 
+421 2 50 24 45 21
www.sbagency.sk

 

Podobné články

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 • Koncom októbra sa vo Vilniuse konal posledný z troch workshopov zameraných na rozvoj mentorov v sektore cestovného ruchu. Workshop bol zameraný na vyhodnotenie aktivít v rámci stretnutí mentorov a mentees, upevnenie získaných vedomostí, zabezpečenie vzájomnej podpory a prispievanie k realizácii projektu.

 • Špecializované organizácie realizujúce podporné služby pre potenciálnych a začínajúcich podnikateľov sa môžu do 2. júla prihlásiť do výberového konania na poskytovanie informácií, poradenských a vzdelávacích služieb.

DISKUSIA