Výzva na prieskum trhu Nájom priestorov v mestách TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, PREŠOV, ŽILINA A TRENČÍN

Predmetom tejto výzvy na prieskum trhu je zabezpečenie výberu najvhodnejšej ponuky na prenájom (podnájom) nebytových (administratívnych) priestorov spolu s príslušenstvom t. j. kancelárskych priestorov, ostatných administratívnych priestorov, spoločných priestorov a zariadení, vybavením, službami a parkovacími miestami. 
 
Priestory sa musia nachádzať v katastrálnom území mesta Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín a Žilina (vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku na priestory nachádzajúce sa v priemyselných zónach mesta).