Women, families, careers - a civil society forum in the V4 spirit

Hlavným cieľom projektu “WOMEN, FAMILIES, CAREERS – A CIVIL SOCIETY FORUM IN THE V4 SPIRIT” je sformulovať spoločné odporúčania pre tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií uskutočnených v rámci konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume. Prostredníctvom odporúčaní chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 k téme „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

 

 Vedúci partner:

Partneri:

 

AKTUALITY

Projekt WV4 prináša medzinárodnú konferenciu na tému „Ženy, rodina a kariéra“. Konať sa bude 28. augusta v Budapešti.[GK1]

Dotazníkový prieskum o možnostiach žien v krajinách V4 udržať rovnováhu medzi prácou a rodinou

Viac informácií

Buďte informovaní a sledujte aktivity projektu:

Facebook

Project website

www.visegradfund.org

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 172

Email: gavalcova@sbagency.sk

Oddelenie medzinárodných kontaktov: mp@sbagency.sk