Zákazky podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Image CAPTCHA
Prepíšte znaky zobrazené na obrázku