Kontakty

Zobraziť Mikropôžičky Slovak Business Agency na väčšej mape

Národný holdingový fond

Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Michaela Čermáková
cermakova@nhfond.sk
www.nhfond.sk

Ing. Monika Nováková
0917 228 067
novakova@nhfond.sk
www.nhfond.sk


BIC Prievidza

Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Ing. Pavel Komora
0902 903 343, 0902 903 340
bicpd@bb.telecom.sk


RPIC Poprad

Hviezdoslavova 24
058 01 Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc.
052/772 13 20
0905 545 121
litavec@rpicpp.sk
www.rpicpp.sk


RPIC Prešov

Reimanova 9
080 01 Prešov
Ing. Mária Sitárová
051/756 03 27
0905671095
rpic@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk


RPIC Trebišov

M.R.Štefánika 1161/184
075 01 Trebišov
Ing. Ján Petr
0905479025
031/550 35 01
rpic@rpic.tv, rpic@rpictv.sk
www.rpic.tv


RPIC Dunajská Streda

Hlavná č. 5599/3C
929 01 Dunajská Streda
(2. poschodie dvere č. 9, Budova UniCredit banky)
RNDr. Peter Dóka
0910 795 804
rpicds@gmail.com


RPIC Komárno

Eötvösa 12
945 01 Komárno
Ing. Zuzana Szabóová
0905 756 938
035/770 19 38
rpic.kn@nextra.sk
www.rpickn.sk


Slovak Business Agency (SBA)

Karadžičova 2
Bratislava 811 09
mikropozicky@sbagency.sk

Ing. Renáta Pokorská
vedúca oddelenia realizácie mikropôžičkového programu
02/203 63 159
pokorska@sbagency.sk

Ing. Magdaléna Pozemková
0918 118 930
02/203 63 160
pozemkova@sbagency.sk

Ing. Radovan Varga
0915 398 215
02/203 63 160
varga@sbagency.sk

Podobné články