Mikropôžičky

Prostredníctvom Mikropôžičkového programu od Slovak Business Agency môžu podnikatelia požiadať o tzv. mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu.

Charakter a účel podpory

Vďaka Mikropôžičkovému programu sa MSP dostanú k finančnému stimulu v podobe úveru omnoho jednoduchšie. Požičať si môžu od 2 500 € až do 50 000 €, pričom splácať istinu sa dá začať aj po polroku od podpisu úveru. Splatnosť úveru sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov do 4 rokov. Úroková sadzba sa pohybuje v rozpätí 1,19 % – 9,03 %.
 
 
 
10 článkov