Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia! Výzva stážového programu v regiónoch je otvorená.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu Národného podnikateľského centra v regiónoch – medzinárodné odborné podujatia je otvorená.

Prihlásiť sa môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára:

 

Po odoslaní formulára žiadosti, prosím vyplňte, nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom príslušnej e-mailovej adresy podľa kraja so sídlom žiadateľa:

Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk
Košický kraj: sp.ke@npc.sk
Prešovský kraj: sp.po@npc.sk
Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk
Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk
Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk
Žilinský kraj: sp.za@npc.sk

 

Povinné prílohy k žiadosti: 

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci Stážového programu.  Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Stiahnite si plné znenie výzvy.