Zapojte sa do workshopov pre sociálne podnikanie. Získate tak nové biznis zručnosti

Sociálne podnikanie je veľmi záslužná činnosť, ktorá je však spojená s mnohými úskaliami. Slovak Business Agency (SBA) preto pripravila v rámci projektu SENSES sériu 6 školení, kde si zlepšíte podnikateľské zručnosti.

Praktické workshopy sa budú konať v spolupráci so skúsenými lektormi a sú určené najmä pre začínajúcich aj etablovaných sociálnych podnikateľov, zástupcov občianskych združení, chránených dielní alebo neziskových organizácií.

Témy pripravovaných školení pre sociálne podnikanie:

• Úvod do sociálneho podnikania a tvorba podnikateľského plánu

• Efektívny marketing s dôrazom na online marketing

• Predaj a cenotvorba

• Manažment a ľudské zdroje

• Finančný manažment a finančné plánovanie

• Sociálne podnikanie v zmysle zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní + prezentácia sociálneho podniku/nápadu pred sociálnymi investormi

 

Registrovať sa môžete v tomto FORMULÁRI.

Účasť na školeniach je bezplatná.

Okrem toho sme pre Vás pripravili e-learningovú formu kurzu (link zverejníme čoskoro), možnosť získať bezplatné osobné konzultácie so zástupcom CSR spoločnosti a príležitosť prezentovať svoju aktivitu/podnikanie pred sociálnym investorom.

Vzdelávací program realizuje Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu SENSES spolu s 8 krajinami Dunajského regiónu, ktorého cieľom je posilniť podnikateľské zručnosti sociálnych podnikateľov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese kolencik@sbagency.sk.

 

Partneri projektu: