Nesporná hodnota nadnárodnej spolupráce – získané skúsenosti z projektu INNO INDUSTRY

Jedným z najväčších prínosov projektu INNO INDUSTRY bola výmena nápadov a názorov na riešenie výziev digitalizácie v každom zo zúčastnených regiónov. Zdieľaním a výmenou viac ako 30 osvedčených postupov z celej Európy ich partneri a ďalší zainteresovaní aktéri využili ako zdroj inšpirácie pre nové riešenia regionálnych politík.

V roku 2022 sa realizovalo 10 akčných plánov, ktoré vypracoval každý partner s cieľom uplatniť získané poznatky a výmenu skúseností z medziregionálnej spolupráce. Konečným cieľom bolo ovplyvniť a zlepšiť politické nástroje v Slovinsku, Rakúsku, Lotyšsku, Španielsku, Portugalsku, Švédsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve.

Po dvoch a pol rokoch intenzívnej práce sme požiadali partnerov o zdieľanie ich skúseností získaných  vďaka projektu INNO Industry. Video interview v anglickom jazyku si môžete pozrieť na webovej stránke https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innoindustry/news/news-article/15537/inno-industry-project-lessons-learned/

Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.